Blinkskuddet: En 59 år gammel kvinne med blødning fra tynntarmen

Tekst/bilder: Vendel A. Kristensen og Rune Kvakestad (Lovisenberg)/Vemund Paulsen (OUS-RH)
Blinkskuddet-2013-1-bilde-1

Bilde 1. Pasienten ble undersøkt med MR tynntarm, standarisert protokoll som primært brukes ved spørsmål om inflammatorisk tarmsykdom. Forut for undersøkelsen fikk pasienten 1,5 l sorlbitolløsning (55 ml sorbitol pr liter vann) peroralt. Coronalt snitt (gradientekko, BFFE) gjennom abdomen og bekken. I venstre hypokondrium sees tynntarmsavnitt med buklete veggfortykkelse (tykk hvit pil) samt forstørret lymfeknute i tilhørende tarmkrøs (tynn hvit pil).

Pasienten ble operert for karsinoid tumor i venstre lunge i 2004. Det har ikke vært påvist residiv. Fra tidligere er hun kolecystektomert, har kjent lungeemfysem og tendens til supraventrikulær takykardi. Det siste halve året har hun hatt et ubehag i venstre hypokondrium. I oktober ble det tatt CT abdomen med negativt funn. På grunn av lettgradig jermangelanemi og positive hemofectester ble hun utredet videre på lokalsykehuset med koloskopi som ikke viste noe galt. Ved gastroskopi ble det funnet mulig patologi i pars descendens duodeni, men histologien herfra var normal. Det ble deretter utført duodenoskopi med sideoptikk med normale funn. MR tynntarm i desember viste et område i jejunum med patologisk veggfortykkelse (bilde 1 og 2). Ved enteroskopi med enkeltballongenteroskop senere samme måned fant man ca. 30 cm distalt for treitzke ligament en kort, sirkulært voksende tumor (bilde 3). Histologisk forelå det adenokarsinom, og pasienten ble operert med tynntarmsreseksjon.

Blinkskuddet-2013-1-bilde-2

Bilde 2. Koronalt snitt (T1-vektet gradientekko etter i.v. kontrast, e-THRIVE), samme lokalisasjon som Bilde 1. Bildet viser kontrastopptak i nevnte veggforandringer og korresponderende lymfeknute.

På tross av tynntarmens lengde og store totale overflate representerer maligne svulster i tynntarmen bare ca. 3 % av cancerne i gastrointestinaltraktus. Adenokarsinom dominerer i duodenum/jejunum, mens nevroendokrine svulster dominerer distalt. Svulstene presenteres ofte med magesmerter, blødning og tegn til obstruksjon. Det går ofte lang tid fra symptomdebut til diagnose, noe også denne kasuistikken illustrerer. Med økende tilgang til gode, dedikerte tynntarmsundersøkelser som kapselendoskopi, MR tynntarm og ballongassistert enteroskopi bør disse svulstene kunne fanges opp tidligere. Ikke glem tynntarmen!

Blinkskuddet-2013-1-bilde-3

Bilde 3. Ballongassisert enteroskopi viser stenoserende adenokarsinom i jejunum.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook