0
24.10 2012
Biotilsvarende legemidler

Erfaringer og fremtidsutsikter

0
22.10 2012
Biosimilars innen gastroenterologien

Biologiske preparater er dyre, og det er ikke overraskende at produsenter ønsker å lage kopi av etablerte preparater når patentet er gått ut.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook