0
11.04 2018
24 cm fra tannrekken.

Tekst/foto: Heidi Kvarme «Ingen ting er bedre for et menneske enn å spise og drikke og unne seg gode dager midt i alt sitt strev», sier Forkynneren. Jeg er litt… [Les mer]

0
11.04 2018
Tannregulering

Tekst/bilde: Gro Nygard Riise Alle prosedyrer har som kjent ein viss komplikasjonsfare, og heller ikkje tannlegebesøk går alltid som planlagt. Vi fekk henvist ein eldre herremann som 3 veker før… [Les mer]

0
11.04 2018
Bilde 1: Funn i tynntarmslimhinne september 2017.

Tekst: Roald F. Havre Svar på Bildequiz 4 – 2017 Redaktøren har mest sannsynlig tatt vann over hode og presentert en vanskelig quiz. Svaret er «Sloughing esophagitis», også kjent som… [Les mer]

0
11.04 2018

Tekst/bilde: Kim Nylund Oppveksten Trygve Hausken ble født i 1951. Hans far var lege og det var ikke lett å finne seg fast jobb på sykehus den gangen. Familien flyttet… [Les mer]

0
11.04 2018
UNN, Tromsø ligger nord på Tromsøya i tilslutning til UiT. Litt til venstre i bildet er det nye pasienthotellet og bak til høyre det nye PET senteret. Foto Ronald Johansen

Tekst: seksjonsoverlege Jan-Magnus Kvamme UNN HF er verdens nordligste universitetssykehus. UNN Tromsø har regionsfunksjon for hele Nord-Norge med 470 000 innbyggere og er lokalsykehus for Midt- og Nord-Troms med om… [Les mer]

0
11.04 2018
pH-verdi i magesekken

Jørgen Valeur1 & Helge L. Waldum2 1: Unger-Vetlesens Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo 2: St. Olavs Hospital og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim Magesekkens utskillelse av syre (HCl) er en… [Les mer]

0
11.04 2018
Kim Annonsen utfordret publikum med hva de ville gjort med ulike kasus og tok for seg korroderende skader i øsofagus.

Tekst: Roald F. Havre og Anna Stein SADE møtet 2018 ble arrangert i Norge like ved Gardermoen på Scandic Oslo Airport 18.-19. Januar. Møtet samlet ca. 200 deltakere fra hele… [Les mer]

0
11.04 2018
Industrien stilte mannsterke i Amsterdam.

Tekst: Kim V. Ånonsen og Lene Larssen, Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Amsterdam Live Endoscopy-konferansen ble som vanlig holdt en ukes tid før jul. Det er et flott sted for endoskopiinteresserte… [Les mer]

0
11.04 2018
Figur 1. Risiko for A) cirrhose og B) hepatocellulært carcinom avhenger av HBV virusmengde. Adaptert fra Chen CJ et al (1) og Iloeje UH et al (2).

Tekst: Asgeir Johannessen, overlege, infeksjonsmedisinsk avdeling, Sykehuset i Vestfold Hepatitt B er en viktig årsak til cirrhose og hepatocellulært carcinom (HCC) på verdensbasis. I Norge sees kronisk hepatitt B særlig… [Les mer]

« Forrige Innlegg Neste Innlegg »

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.cox.no
Følg oss på: Twitter og Facebook