0
11.04 2018
Figur 1. Mikroorganismer ble første gang observert og beskrevet av Anton van Leeuwenhoek (1632 – 1723). Denne tegningen ble publisert i Philosophical Transactions of the Royal Society i 1684. Mikroben som er gjengitt i figur B har tilsynelatende et noe forunderlig «ganglag» (C → D), og det er fristende å spekulere på om den kan være alkoholpåvirket.

Tekst: Steinar Traae Bjørkhaug1,2, Jørgen G. Bramness3,4 & Jørgen Valeur1 1: Unger Vetlesens Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo 2: Gastromedisinsk avdeling, Stavanger Universitetssykehus, Stavanger 3: Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk… [Les mer]

0
11.04 2018
Gry Skodje

Gry I. Skodje. Seksjon for klinisk ernæring, Avdeling for klinisk service, OUS. KG Jebsen senter for cøliakiforskning, UiO Ikke-cøliakisk glutensensitivitet (non-coeliac gluten sensitivity, NCGS) betegner en tilstand som kjennetegnes ved… [Les mer]

0
10.04 2018
Johan Lunding, overlege ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo er nyvalgt leder av NGFs interssegruppe for nevrogastroenterologi.

Tekst: Roald Flesland Havre Johan Lunding, nyvalgt leder i interessegruppen for neurogastorenterologi (tidligere funksjonelle mage-tarmlidelser), innledet dagssymposiet. Spesialisthelsetjenesten har en viktig rolle i å stille diagnosen og veilede pasienten i … [Les mer]

0
10.04 2018
Figurene er hentet fra Sarna et al. Gastroenterology 2017, gjengitt med tillatelse. Regresjonsmodeller (A og C) med optimale skjæringspunkter basert på ROC-analyse (B og D). Figurpanel A og B viser sammenlikning mellom behandlede cøliakere (TCD) og glutensensitive kontroller (GS), begge grupper på GFK. Figur C og D viser ubehandlede cøliakere (UCD) og antatt friske kontroller (Control) på glutenholdig normalkost. Åpne sirkler i GS- og kontrollgruppen er deltagere med positive cøliaki- spesifikke antistoffer i serum. AUROC; areal under ROC- kurven. Viser til opprinnelig figurtekst for flere detaljer.

Vikas K. Sarna* 1, 2, Knut E. A. Lundin2, 3, Lars Mørkrid4, Shuo-Wang Qiao1, 2, 5, Ludvig M. Sollid1, 2, 5, Asbjørn Christophersen1, 2. Nåværende arbeidssted: Gastromedisinsk avdeling, OUS – Ullevål…. [Les mer]

0
17.01 2018
Nicobel

Bilde/tekst: Camilla Bondevik. Denne karen hører til en familie med stor opphopning av cancer coli. Ikke påvist genetisk mutasjon som hos andre i familien. Ved forrige skopi i 2012 ble… [Les mer]

0
17.01 2018
Røntgen thorax

Bilde/tekst: Renée Fjellanger En mørk novembernatt blir vakthavende kontaktet av en barne­lege. En liten gutt på 17 måneder har spist et lite litium-batteri for over 5 timer siden. Det er… [Les mer]

0
17.01 2018
Bilde 1, bildequiz 4-2017

Tekst: Roald F. Havre og Georg Dimcevski Svar på bildequiz 3-2017 I forrige nummer presenterte vi bilde nummer 1 av et metallignende objekt i GI traktus. Spørsmålene var hvor er… [Les mer]

0
17.01 2018
Lagbilde fra gastrolab St. Olavs Hospital.

Tekst: Rune Johannessen & Øystein Sørdal Det gastroenterologiske miljøet i Midt-Norge ­vokste for alvor fram mot slutten av 1970-tallet, med kjente nestorer som blant andre Hermod Petersen og Helge Waldum i… [Les mer]

0
16.01 2018
Barretts med normal lys

Pham C.D.K.1,3, Medisinsk Avdeling, Haukeland universitetssykehus1, Klinisk Institutt 1 (K1), Medisinsk- Odontologisk Fakultet, Universitetet i Bergen2 Siden 2010 har vi ved Haukeland Universitetssykehus (HUS) behandlet pasienter med Barretts øsofagus med… [Les mer]

« Forrige Innlegg Neste Innlegg »

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.cox.no
Følg oss på: Twitter og Facebook