0
08.02 2021

Jørgen Valeur, Unger-Vetlesens Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus En «gastrobot» er en robot som drives av energi fremskaffet ved nedbrytning av mat (1). Begrepet oser av science fiction, men prosjektet er… [Les mer]

0
01.02 2021

Terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM) ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD) omfatter måling av serumkonsentrasjoner og antistoffer mot biologiske legemidler, samt måling av tiopurinmetabolitter. Dette kan trolig være et nyttig verktøy i oppfølging og… [Les mer]

0
25.01 2021

Arbeidsgruppen til registeret har bestått av medlemmer av Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe for lever, galleveier og pankreas (NGICG-HPB), i tillegg til Kreftregisterets kyndige medarbeidere. Onkolog Hanne Hamre er leder. Gruppen… [Les mer]

0
21.01 2021
0
19.01 2021

Sigurd Strumse Lauritzen1, medisinstudentKhanh Do-Cong Pham2,4, overlege, spesialist i indremedisin og gastroenterologiRoald Flesland Havre2,4, professor, overlege, spesialist i indremedisin og gastroenterologiMaria Thorsteinsdottir 3, overlege, spesialist i patologi 1College of Medicine… [Les mer]

0
05.01 2021

Henrik Jespersen, overlege, PhD, fagansvarlig for melanom. Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus. Immunterapi med kontrollpunkthemmere inngår i dag i behandlingsarsenalet av en lang rekke kreftsykdommer, men for få diagnoser har effekten vært… [Les mer]

0
23.12 2020

Kristin Kaasen Jørgensen, overlege, PhD, gastromedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus Jørgen Jahnsen, professor ved Institutt for klinisk medisin UiO, overlege, PhD, gastromedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehs Immunterapi med innføring av immunologiske kontrollpunkt-hemmere… [Les mer]

0
14.12 2020

Tekst: Paul Linnestad, Museumsvokter Ullevål museum Den kulturelle skandinavismen var nok mindre konjunkturømfintlig enn den politiske. Jeg vil dvele ved noen av de nordiske naturforskermøtene, som ble avholdt ganske regelmessig… [Les mer]

0
11.12 2020

Tekst og bilde: Kim Ånonsen Endoskopiske funn ved eosinofil øsofagitt inkluderer sirkulære ringer, langsgående furer, og hvite plakk og papler. De tallrike hvite paplene i spiserøret hos denne pasienten er… [Les mer]

« Previous Entries Next Entries »

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook