Nyheter fra Gastronet i starten av 2020

Skrevet av Gert Huppertz-Hauss


Gastronet har eksistert som kvalitetsregister siden 2003 med status som nasjonalt kvalitetsregister fra 2012. Det er også NGFs offisielle kvalitetssikringsplattform. 

Besøk oss på: www.sthf.no/gastronet     

Henvendelser til: Gert Huppertz-Hauss [email protected]

 


Det har foregått en spennende diskusjon i de siste utgavene av NGF NYTT om Gastronet sin funksjon og kvalitet som forskningsdatabase og som kvalitetsregister. Vi alle er enig i at Gastronet har en vei å gå for å bli et fullverdig kvalitetsregister, men vi er på rett vei. Dekningsgraden øker og den interregionale styringsgruppen har etter anbefaling fra ekspertgruppen støttet at Gastronet fortsetter i sin funksjon som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Det er opp til oss alle å sørge for at datakvaliteten er god. Den eneste måten å gjøre det på er å rapportere alle koloskopier, ERCP og EUS inn til Gastronet og – ikke minst – fylle ut spørreskjemaene komplett.

Hva er ellers nytt?

Vi har etablert en ny hjemmeside på internett (www.sthf.no/gastronet). Den er tilgjengelig for alle som er interessert uten begrensninger i form av passord. Nettsiden ligger på hjemmeadressen til Sykehuset Telemark som er dataansvarlig institusjon. Vi har lagt vekt på å gi siden et nytt utseende og en mer oversiktlig struktur slik at man lettere finner fram til informasjonen. Resultater på sykehus/senterbasis ligger åpent som før. Også resultater per endoskopør er synlig for alle, men endoskopøren er kun identifiserbar med en kodenøkkel som bare er kjent for den enkelte endoskopør selv. Det fører til at alle koloskopører kan sammenligne egne resultater med uidentifiserbare resultater fra alle andre. På den måten er personvernet ivaretatt. Besøk siden og gi gjerne en tilbakemelding!

Fra 1.1.20 har vi tatt i bruk nye koloskopi-spørreskjemaer (versjon 50) for leger og pasienter. Eldre skjemaer skal ikke benyttes lenger og kan makuleres. Grunnlaget for pasientskjemaet er et validert spørreskjema skreddersydd for kontakter ved medisinske poliklinikker. Det er utviklet av kunnskapssenteret og vi har modifisert det etter Gastronets behov. Vi håper at vi får litt mer konkrete informasjoner om pasientenes opplevelser under og rundt koloskopien. I legeskjemaet ble tilbaketrekkingstiden lagt inn som ny kvalitetsindikator. Den har konsekvenser for polyppdeteksjonsraten. Vi har utvidet seksjonen for koloskopiindikasjoner for å kunne justere resultater for casemix. ERCP skjemaet er for tiden under revisjon.

Etter initiativ fra en gruppe kollegaer som utfører EUS har vi startet en registrering av EUS fra begynnelsen av året. Spørreskjemaet er lagt ut på hjemmesiden til orientering. Vi har fra før ingen konsesjon for å samle inn data for EUS uten samtykke fra pasientene. Vi må derfor be hver enkelt pasient om det inntil videre. Vi håper dog at vi kan endre dette etter hvert til en registrering med reservasjonsrett på samme måten som for koloskopier og for ERCP.

Hvordan går det med utviklingen av en elektronisk registrering? For et år siden fikk vi signaler fra IKT miljøet ved OUS/HSØ at det er forholdsmessig ukomplisert å etablere en slik løsning for Gastronet. Dessverre har det vist seg at etableringsprosessen er mer komplisert enn forventet. Vi håper dog at vi får en versjon som kan prøves under kliniske betingelser tilgjengelig om kort tid.

Til slutt vil jeg minne om Helsedirektoratets incentivordning for registrering i nasjonale helseregistre som gjelder for koloskopier og ERCP. Beregninger for de to første tertialene i 2019 viser at det er utbetalt litt under 3,9 millioner kroner for prosedyrekoden B0040 (registrering i Gastronet). Ved full registrering ville beløpet ha ligget rundt 8,5 millioner kroner. Noe av denne differansen skyldes mangelfull koding, men hovedsakelig er det mangelfull registrering i Gastronet. Har våre sykehus råd til å gi bort så mye penger?

Jeg ønsker dere alle sammen en fortreffelig vinter og vår!

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook