Seig svelging og kvite flekkar

Tekst/Bilde: Gro Nygaard Riise

Pasienten er ein mann i tidlig 20 årene som blei henvist frå fastlege pga dysfagi.

Fyrste gastroskopi viste kvite flekkvise overfladiske lesjoner i store deler av øsofagus. Normale forhold mot z-linja og normale forhold i ventrikkelen. Forandringane blei tolka som mogleg sopp, og han fekk behandling med mycostatin med planlagt kontroll-­gastroskopi etter 6 veker.

Ved kontrollskopi etter 6 veker var det vedvarande kvitlige lesjoner i store deler av øsofagus. Pasienten hadde vedvarande plager og hadde hatt episoder der maten sette seg fast i spiserøret. Det blei denne gongen tatt biopsier frå øsofagus, og børsteprøve for dyrkning mtp sopp.

Biopsiene viste eosinofil øsofagitt, og negativ dyrkning for sopp. Kvitlig belegg som initialt blei feiltolka som sopp var sannsynleg eosinofile granulom, eller eosinofile mikroabscesser.

Eosinofile granulom kan ein sjå ved eosinofil øsofagitt. Eosinofil øsofagitt er ein kronisk, immunmediert betennelse i øsofagus karakterisert klinisk ved dysfagi og histologisk ved inflammasjon med eosinofile granulocytter i øsofagusslimhinnen. Både kliniske og patologiske kriterier må være oppfylt for å stille diagnosen. Vår pasient hadde i «retrospektoskopets» lys, klassiske symptom på eosinofil øsofagitt ved fyrste gastroskopi og burde blitt biopsert initialt. Etter behandling med inhalasjonssteroider var det tilbakegang av endoskopiske funn og bedring av kliniske symptom.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook