Kvinnen med ni liv…

Tekst: Renée Fjellanger. Foto: Heidi Kvarme


Pasienten er en kvinne født i 1927. Tidligere behandlet for brystkreft på 80-tallet – operasjon, cytostatika og strålebehandling. I tillegg kjent hypertensjon og osteoporose.

I 2003 ble hun operert for et 10 cm stort abdominalt aortaaneurisme med aortastentgraft. Postoperativ sepsis med gule stafylokokker, ukjent infeksjonsfokus. I etterkant gjentatte episoder med feber og frostanfall uten forklarlig årsak som klinget av spontant. Utvikling av pseudoaneurisme over stentgraftet. Postoperativ stentgraftinfeksjon. Reoperert med aortastentgraft i 2005. Påfølgende sepsis pga stentgraftinfeksjon. Reoperert etter få dager der man bla lukket en aortaduodenal fistel. Gjentatte sepsisepisoder etter dette. Besluttet livslang antibiotikabehandling pga kronisk infeksjon i aortastentgraftet. De påfølgende årene har hun vært innlagt en rekke ganger med sepsis.

I desember 2013 fikk hun for første gang en episode med melena. Gastroscopien viste friskt blod distalt i duodenum, men ikke noen blødningskilde. CT angiografi viste ingen blødningskilde. Normal re-gastroscopi. I perioden desember 2013-januar 2014 var hun innlagt 4 ganger med hematemese og frisk rectalblødning. Sirkulatorisk ustabil. Gjentatte gastroscopier med funn av friskt blod i øvre GI-tractus uten blødningkilde. EUS viste slimhinnedefekt på 3 x 2 cm med frisk sivblødning fra nedre kant. I dette området fant man et blottet aortastentgraft. På grunn av recidiverende ­blødning fra aortaduodenal fistel ble hun i januar 2014 på nytt operert ­med aortatentgraft.

I mai 2016 fikk pasienten på nytt et brått fall i Hb uten annen klinikk. Ble transfundert. August 2016 ble pasienten operert pga tynntarmsileus. Reoperert samme dag pga blødningsjokk. I september 2016 ble pasienten på nytt innlagt pga hematemese og frisk rektalblødning. Var da hypotensiv og tachycard. Blødnings­fokus ikke funnet ved gastroscopi, colonoscopi eller CT angiografi. Konkludert med blødning fra aortaduodenal fistel. Siden september 2016 og frem til dags dato har pasienten vært innlagt 12 ganger med alvorlig GI-blødning. Man har dessverre ingen terapi å tilby pasienten utover konservativ behandling.

Pasienten med flere enn ni liv har hittil gjort alle våre dystre ­spådommer til skamme og lever fremdeles i beste velgående

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook