Pauls hjørne: CP bar

Paul Linnestad


Jeg har valgt en antatt uforståelig overskrift i et forsøk på å forføre potensielle lesere til å lese videre. Selv om CP bar er av interesse for gastroenterologer, skal jeg så visst ikke bebreide noen en evt. manglende nærhet til begrepet.

Selv ble jeg først bekjent med det ganske nylig, dvs langt inn i pensjonsalderen. Det hele begynte egentlig med broren min, som ble utredet for langvarige svelgplager. Det viste seg at han hadde CP bar. Fordi jeg hadde ganske lignende plager, fulgte jeg opp, og jeg fikk samme merkelapp.

Etter denne tåketalen min skylder jeg mine tålmodige lesere å kaste masken. Jeg snakker om krikofaryngeal dysfunksjon (CPD), en forsnevring i øvre øsofagussfinkter. (For en systematisk omtale av CPD viser jeg til artikkel i dette nummeret av NGF-nytt).

Da vi var små, lærte broren min og jeg ordet pålsehals. Det brukte mor når vi svelget vrangt, og navnet er avledet av Poulsen, mors familie, der det visstnok var en rekke gamlinger som svelget vrangt og hostet. Broren min og jeg har rett som det er, i våre tvetaler om livets småplager, dvelt ved pålsehalsen, og vi føler at et langt livs iherdig innsats nå er kronet med seir: pålsehals = CPD.

Jeg har i en del år hatt svelgevansker og tendens til aspirasjon, og jeg har lyst til å dele én episode med leseren, fordi den involverer en dyktig legestudent som viste rask og velrettet handlingsevne.

Første akt. Det var i kantinen på Ullevål. Jeg satte en kjøttbit i halsen og jeg fikk ikke puste. Da slo en ung kvinnelig legestudent ved nabobordet bokstavelig talt til og utførte en Heimlich manøver på meg. Jeg kan ikke bekrefte at kjøttbiten smalt i veggen, men jeg bekrefter at jeg umiddelbart fikk pusten igjen. Hun hadde reddet meg, rett og slett.

Annen akt. Et par år seinere tok samme student kontakt med meg og fortalte at hun ikke hadde bestått sin siste eksamen – i indremedisin – med den begrunnelsen at hun ved eksamen ikke hadde vist den nødvendige skikkethet som lege. Hun syntes avgjørelsen var grovt urettferdig.

Om jeg kunne hjelpe henne? Jeg fortalte henne at jeg neppe ville ha noen innflytelse, at en sjeflege/overlege på Ullevål nok er en spurv i det medisinske fakultetets akademiske tranedans, men at jeg veldig gjerne ville skrive et brev til fakultetet og tale hennes sak.

Så jeg skrev. Jeg brukte meg selv som sannhetsvitne på hennes evne til resolutt, praktisk handling i en akutt situasjon, og jeg mener jeg antydet det overraskende i at hun, som helt åpenbart var skikket til pasientbehandling som ung student, hadde mistet denne evnen i løpet av studiet. Jeg skrev også at jeg i kantinen på aspirasjonsdagen var omgitt av en rekke velmeriterte medisinske personer som ikke oppfattet min situasjon, i motsetning til den da ennå ikke ferdig utdannete legen, som opptrådte forbilledlig. Jeg hørte intet fra fakultetet og heller intet fra min heltinne.

Tredje akt. Den er ikke skrevet. Dersom min venninne tilfeldigvis skulle lese dette, eller om en leser skulle kjenne henne, ber jeg henne ta kontakt med meg, så kan vi skrive dramaets siste akt sammen!

Broren min hadde CP bar tilsvarende mer enn 50% av spiserørsdiameteren, og han ble operert med meget godt resultat uten svelgebesvær etter inngrepet. Jeg hadde CP bar ca 25% og er ikke operert så langt.

Pga. anatomiske forhold som umuliggjorde nedføring av stivt skop, ble broren min operert med fleksibelt skop og laser diatermi, og da fikk han på en måte bekreftet pålsehalsen, for det var Vemund Paulsen – den tidligere NGF-redaktøren – som førte skopet.

Jeg er etter hvert blitt litt fortrolig med begrepet CP bar, og jeg overveier å innføre det i den hjemlige dagligtalen ved å bruke navnet på mitt for øvrig meget nøkterne barskap. Der vil jeg ikke opptre moderne og vektlegge kortreiste produkter, men jeg vil ta på meg et medisinsk ansvar og strengt fokusere på kortsvelgede forfriskninger beregnet på et oppegående gerontologisk klientell.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook