Blinkskuddet: Dieulafoy-blødning i jejunum

Tekst og foto: Vemund PaulsenVemund_Paulsen_farger


En 88 år gammel mann ble overført til vår avdeling på grunn av residiverende episoder med gastrointestinal blødning. Han har kjent Wegeners granulomatose, angina pectoris og nyresvikt, men er selvhjulpen og sprek mentalt.

De siste 4 ukene før overføringen ble han innlagt fire ganger med melena, Hb-fall til 6-tallet og anemiutløst angina. Det ble under oppholdene gitt multiple transfusjoner. Utredning lokalt med gastroskopi, koloskopi, CT angiografi og kapselendoskopi ga mistanke om en blødningskilde i proksimale del av tynntarmen.

blinkskuddet_1

Bilde 1.

blinkskuddet_2

Bilde 2.

Øvre ballongenteroskopi ble utført med pasienten i lett sedoanalgesi. Det var normale funn i øsofagus, ventrikkel og duodenum. Ca. 100 cm forbi Treitz’ ligament ses det friskt blod i lumen. Det ble raskt plassert en markeringsklips på slimhinnen i området. Noen få cm nedenfor denne klipsmarkeringen lokaliseres blødningfokus i form av en lett pulserende blødning fra et lite blodkar (Bilde 1). Området spyles med vannpumpe, slimhinnen rundt karet er helt upåfallende.  Hemostase oppnås med ablasjon med APC og 3 klips (Bilde 2). Det videre forløpet har vært ukomplisert, uten flere blødningsepisoder etter to måneders observasjonstid.

Behandling av blødninger i tynntarmen er utfordrende. Den vanligste årsaken til tynntarmsblødning er angiopatier, disse er ofte multiple og gir vanligvis et langsomt blodtap. Endoskopisk ablasjonsbehandling av angiopatier kan bremse, men gir sjelden opphør av blodtap. I dette pasienttilfellet tror jeg blødningskilden representerer en Dieulafoy-lesjon snarere enn en solitær angiopati, og vi var heldige som fant fokus. Påvisning av slike lesjoner uten at det er pågående blødning er nærmest umulig. Når en Dieulafoy-lesjon er lokalisert, er behandlingen vanligvis enkel og gir varig hemostase.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook