Blinkskuddet: Myggen!

Tekst og foto: Renée Fjellanger, Haukeland universitetssykehus


Som gastroenterolog vet man at det er mye rart man kan finne under endoskopiske undersøkelser. Ingen undersøkelse er lik, og av og til dukker det opp noen riktige overraskelser!  Dagens blinkskudd er fra en kvinne som var henvist til koloskopi på grunn av jernmangelanemi og stikkende magesmerter.

I høyre fleksur traff vi overraskende på en svært velbevart liten krabat. Han satt så fint der i tarmen. Kun vingene var borte.

Det var nok kraftig overraskende for den lille, lykkelige myggen som summet fredelig og ante fred og ingen fare at den brått ble sugd inn i den mørke munnhulen og videre ned spiserøret. Vingene gikk nok dessverre tapt i møte med magesyren. Den fortsatte deretter ferden (til fots) videre nedover tarmsystemet inntil den stoppet opp og ble værende i høyre fleksur til tross for at verten hadde gjennomført en svært vellykket tarmtømming med Laxabon.

Forfatteren er nokså usikker på om den lille, vingeløse myggen skal ha skylden for de stikkende magesmertene.  Under tvil ble koloskopien fullført. Det var jo en viss mulighet for at skopet kunne påføre den lille krabaten ytterligere lidelse.

Pasienten ble selvsagt anbefalt om heretter å sykle med munnen lukket for å unngå innvendige innsektstikk.


blinkskuddet_myggen

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook