Portrettet – Seksjonsoverlege Anna Maria Wessel-Berg (1926-2006)

Anna Maria

Anna Maria Wessel-Berg

Tekst: Magnhild Gangsøy Kristiansen.

Når vi i dag haster rundt i vår hypermoderne gastroendoskopi-enhet i en nyetablert poliklinikk-blokk, går tankene fra tid til annen til vår tidligere sjef,seksjonsoverlege Anna Maria Wessel-Berg. Hun etablerte den gastromedisinske endoksopienhet ved daværende Bodø sykehus i 1974. Hun var den første kvinnelige overlege i gastro-/endoskopifaget i Norge, noe som den gang var nærmest en sensasjon. Hun fikk sin endoskopiopplæring hos professor Johannes Myhren ved Ullevål sykehus. I et nært samarbeid med gastrokirurgene etablerte hun alle endoskopiprosedyrer inklusivt ERCP ved Medisink avdeling på Bodø sykehus.

Nordlending fra Drøbak

Anna Maria Wessel-Berg ble født i 1926 og vokste opp i Drøbak, men hun tapte nok sitt hjerte til Nord-Norge etter noen år som allmennpraktiker i Tromsø. Selv ikke et års arbeid ved Vestlandets hovedstads sykehus: Haukeland, kunne forhindre henne i å søke tilbake til Nord-Norge. I årene 1957 til 1964 arbeidet hun ved Narvik sykehus, og i 1964 kom hun til Bodø sykehus, som skulle bli hennes arbeidssted i hele resten av hennes yrkeskarriere.

Fagkvinnen

I disse årene var det mange kollegaer og sykepleiere som fikk sin opplæring i endoskopiprosedyrer og gastrofaget fra Anna Maria Wessel-Berg. Hun var en bærebjelke i medisinsk avdeling, både faglig og kollegialt. Hun hadde en enestående evne til å vise smidighet og lytte til andre, hun var aldri redd for å ta i et tak og brukte aldri tid på å klage. Hun kunne framstå som en stillferdig og beskjeden kvinne, men hun hadde sine bestemte meninger, som ble lyttet til med respekt. Seksjonsoverlege Anna Mara Wessel-Berg hadde en meget stor pasientskare som i alle disse årene hadde den fulle tillit og stor respekt for denne dyktige og omsorgsfulle overlegen.

Hun var et arbeidsjern av de sjeldne, og hun påtok seg tunge administrative oppgaver og lederansvar når det var påkrevet. Hun var med på å grunnlegge Nord-Norsk Gastroenterologisk Selskap tidlig på 1980-tallet.

Æresbevisninger

Seksjonsoverlege Anna Maria Wessel-Berg mottok flere æresbevisninger. I 1997 ble hun æresmedlem i Norsk Gastroenterologisk Forening. I 2000 ble hun æresmedlem i Nord-Norsk Gastroenterologisk Selskap. I 2002 ble hun tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv. I 2004 ble hun utnevnt til Nordlandsdoktoren i Nordland Lægeforening.

Arbeidsånden lever videre

Anna Maria Wessel-Berg elsket sitt arbeid, og etter oppnådd pensjonsalder fortsatte hun i avdelingen med gastroskopi og poliklinikk to, og senere én dag, i uken. I 2003 la hun fra seg gastroskopet for siste gang uten “riper i lakken”.

Vi som har overtatt arven etter seksjonsoverlege Anna Maria Wessel-Berg ved Gastromedisinsk avdeling ved dagens Nordlandssykehus, har stor respekt for det ansvar vi har fått for å videreføre det fagfelt og den arbeidsånd som hun etablerte i avdelingen. Vi minnes seksjonsoverlege Anna Maria Wessel-Berg med stor ærbødighet.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook