Snublefot: Det er nok bare et artefakt?

Tekst/bilder: Vemund Paulsen 
Snublefot-2013-1-Bilde-1

Bilde 1.

En middelaldrende kvinne var nylig innlagt hos oss for videre utredning av muskelsmerter, feber, anemi og høye inflammasjonsparametre. Pasienten hadde fra tidligere en nokså omfattende sykehistorie som ikke refereres her. Hun var i forbindelse med det aktuelle ekstensivt utredet på sitt lokalsykehus. Blant de mange undersøkelsene som var utført var det tatt CT abdomen, der det ble bemerket en mulig veggfortykkelse i jejunum (bilde 1). Gastroskopi og koloskopi viste normale funn. Hun hadde ingen åpenbare symptomer fra GI-traktus, men hemofec var positiv, og man gikk videre med MR tynntarm. Også her ble det fattet mistanke om patologi i jejunum (bilde 2). CT- og MR-bildene av abdomen ble regransket hos oss, og man var da i tvil om funnene representerte reell patologi eller artefakter. Det ble funnet indikasjon for å gå videre med enteroskopi der man ca. en halv meter nedenfor Treitz’ ligament fant en sirkumferensiell, ulcerererende tumor uten luminal innskrenkning (bilde 3). Histologisk var dette et lymfom.

Snublefot-2013-1-Bilde-2

Bilde 2.

I vår kliniske hverdag med utstrakt bruk av CT-diagnostikk dukker det nokså ­regelmessig opp svar der det antydes mulighet for patologi i tynntarmen. Dersom alle med «veggfortykkelse i jejunum?» skulle utredes videre med tynntarms­dedikerte prosedyrer ville vi ende opp med mange normale tilleggsundersøkelser. På den annen side er det ofte en betydelig forsinkelse fra symptomdebut til diagnose når det gjelder tynntarmssvulster. Det er antakelig her det kliniske skjønn fortsatt spiller en rolle.

 

Snublefot-2013-1-Bilde-3

Bilde 3.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook