Ikke alt som stikker ut er en polypp

Tekst/bilde: Eva Haugset Günther, avtalespesialist ved Nedre Glommen Legegruppe i Fredrikstad. 


Mann i 40-årene med periodevise smerter lokalisert oppunder venstre costalbue ble henvist til koloskopi. Han ble operert som liten (muligens pga. volvulus som ble komplisert med tarmperforasjon), og den gang ble det utført en høyresidig hemikolektomi. Ved kontakt var pasienten i god allmenntilstand og hadde ingen andre plager. Under koloskopien gjøres det et funn i transversum like etter venstre fleksur (figur 1) Slimhinnen i området er upåfallende, også med NBI. 

Figur 1

Undertegnede velger å utrede pasienten videre med en abdominal CT. CT-undersøkelsen gav mistanke om invaginasjon grunnet påvist tarminnhold i innbuktningen. 

Pasienten ble henvist til gastrokirurg som konkluderte med at dette dreide seg om en polypp og pasienten ble henvist til ny koloskopi ved Sykehuset Østfold for fjerning av den antatte polyppen. Pasienten var forvirret og tok kontakt med meg. Jeg fikk snakket med kollegaen på sykehuset før skopien med beskjed om at han skulle undersøke nøye før en eventuell polyppektomi. 

Min kollega kunne i etterkant opplyse meg om at det dreide seg om et divertikkel (figur 2). Noen ganger er det lurt å tenke seg om et par ganger ekstra før man handler. 

Figur 2

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook