Varicer i colon!

Tekst/bilder: Øystein Rose og Vemund Paulsen
Blinkskuddet 3/12. Bilde 1

Bilde 1.

Pasienten er en ung kvinne med Turner syndrom, ellers frisk og umedisinert. Hun har gjennom 5 år hatt gjentatte episoder med anemiserende, mørke rektalblødninger, tiltakende det siste halve året. Hb har falt til 7-tallet, og hun har fått gjentatte transfusjoner. Hun har vært gjennom gjentatte endoskopiske undersøkelser ved lokalsykehuset. Normale funn ved gastroskopi. Kapselendoskopi har vist normale funn i tynntarmen. Ved både kapselendoskopi og koloskopi har man gjentatte ganger bemerket varicøse kar i colon transversum, og i forbindelse med blødningsepisoder er det sett blod i colon, men uten pågående blødning fra de påviste varicene. Ved CT abdomen kan man gjenfinne de varicøse forandringene i colon transverum. Det beskrives ellers normal organstatus og spesielt ses ingen tegn til sentral veneobstruksjon/portal hypertensjon. Etter gjentatte undersøkelser uten andre funn har man konkludert med at blødningene nok skriver seg fra varicene i colon.

Blinkskuddet 3/12. Bilde 2

Bilde 2.

Pasienten ble vurdert med tanke på kolonreseksjon, men var skeptisk til dette. Hun ble henvist til vår avdeling for vurdering av endoskopisk behandling. Pasienten ble koloskopert på nytt hos oss. Koloskopet ble ført til cøkum, god oversikt. I transversum fant man flere områder med varicøse vener (bilde 1). Ingen pågående blødning. Man skiftet til et gastroskop med strikkmagasin og appliserte 5 strikker i distale transversum (bilde 2 og 3). Ved kontroll etter 4 uker så man arr, men betydelig reduksjon variceutbredelsen. Hun har ikke hatt nye blødninger siste 3 mndr.

Blinkskuddet 3/12. Bilde 3

Bilde 3.

Blødning fra varicer i colon er en uvanlig årsak til nedre GI-blødning. Slike varicer kan ses hos pasienter med portal hypertensjon pga. leversykdom, obstruksjon av mesenterialvener av annen årsak (tumor/inflammasjon/trombose), eller som i dette tilfellet, idiopatisk. Litteraturen vedrørende endoskopsk behandling er sparsom, både strikkligering og histoakrylbehandling er nevnt. Vi har tidligere stoppet slike blødninger med histoacryl hos en pasient med varicer sekundært til en krøstumor.

Blinkskuddet 3/12. Bilde 4

Bilde 4.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook