Pankreasstein “i fødsel”

Tekst/bilder: Vemund Paulsen [email protected]
Blinkskuddet 1/12. Bilde 1-3

Blinkskuddet 1/12. Bilde 1-3.

Pasienten er en 78 år gammel kvinne som ble innlagt på sitt lokalsykehus med kolangitt. For 3 år siden var hun i kontakt med vår avdeling med øsofagusperforasjon forårsaket av et fiskebein. Hun ble den gangen vellykket konservativt behandlet med en Polyflex-stent. Hun har i flere år vært plaget med magesmerter, og det har ved CT vært påvist kronisk pankreatitt. Ved innkomst nå ble det tatt CT der man beskriver et 2 cm stort papillenært pankreaskonkrement og gallestase (bilde 1). Hun ble behandlet med antibiotika, et avlastende galleblæredren og hun ble henvist til OUS for ERCP. Det er erfaringsmessig vanskelig å sanere pankreaskonkrementer og ofte må man nøye seg med å legge en stent forbi. I dette tilfellet var konkrementet på vei ut av papillen (bilde 2). Med nålekniv ble papillen spaltet over konkrementet og steinen hentet opp med slynge (bilde 3). Gallegangen ble ikke kanylert på det tidspunktet og pasienten ble returnert til lokalsykehuset. Få dager senere ble det utført perkutan kolangiografi som fortsatt viste gallestase. Ny ERCP lokalt ble utført der man supplerte med EPT på gallegangen. Det videre forløpet var ukomplisert. Steinen fikk hun med seg!

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook