Currently Browsing: Ultralyd
0
08.11 2013

We report here our experience with sonographic diagnosis in more than 1000 cases with actually 53 operated on.

0
07.11 2013

Ikkje-kardiale brystsmerter er vanlege. Øsofagus er ikkje sjeldan eit mistenkt utgangspunkt for smerta. Objektivt er det ein utfordring å finne relasjonen mellom symptomet og kjelda til symptomet.

0
06.11 2013

Cystiske pankreaslesjoner påvises ved opptil 3 % av CT- og 20 % av MR-undersøkelsene der øvre del av abdomen er inkludert(1). Selv om lesjonene vanligvis oppdages tilfeldig, kan de også debutere med magesmerter, ikterus eller pankreatitt. Disse lesjonene kan representere både neoplastiske forandringer og inflammatoriske pseudocyster. Utfordringen er å skille mellom lesjoner med og uten malignitetspotensiale og her har endoskopisk ultralyd (EUS) med cystevæskeanalyse en sentral rolle.

0
06.11 2013

Ultrasonografi benyttes nå innen mange medisinske spesialiteter. Ultralyd skiller seg fra tradisjonelle røntgenologiske bildemetoder ved at metoden er ufarlig noe som gjør ultralydteknologi egnet til bruk både i sengeavdelinger, ved poliklinikker, i akutt-mottak samt i praksis. Den er blitt en klinisk metode som legen ofte kan utføre i sitt første møte med pasienten.

Next Entries »

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook