Digital registrering av endoskopiske prosedyrer i Gastronet har startet!

Gert Huppertz-Hauss

Gastronet har eksistert som kvalitetsregister siden 2003 med status som nasjonalt

kvalitetsregister fra 2012. Det er også NGFs offisielle kvalitetssikringsplattform.

Besøk oss på www.sthf.no/helsefaglig/gastronet

Henvendelser til: Gert Huppertz-Hauss [email protected] eller [email protected]

 

 

 

 

 


Etter mange år med ren papirbasert registrering av endoskopiske prosedyrer i Gastronet kan vi fra 1.9.22 endelig starte med elektronisk registrering av ERCP- og EUS-undersøkelser. Utover det skal alle privatpraktiserende spesialister i praksis og private sykehus registrere koloskopiene elektronisk. Dermed er vi ikke i mål enda fordi offentlige sykehus inntil videre fortsatt skal registrere sine koloskopier på papir.

Undersøkelsene skal registreres i Medisinsk registreringssystem (MRS) som er i bruk ved mange nasjonale kvalitetsregistre.

Hva må til for å komme i gang?
Det første man må gjøre er å registrere seg som bruker i MRS/ Gastronet. Man får tilgang til søknadssiden på internett med følgende adresse: https://mrs.nhn.no/gastronetregister.

På søknadssiden må man gi noe informasjon om sin person og arbeidssted. Søknaden sendes og man får tildelt en brukerrolle i Gastronet. Så er man i gang!

Når man har fått tildelt en brukerrolle kan man bruke den samme internettadressen for å logge seg inn på registreringssiden. Innloggingen kan skje på to måter, enten med hjelp av ID-porten (BANK ID) eller med hjelp av BUYPASS SMARTKORT som alle leger har på sykehusene. Sistnevnte går desidert raskest. Man kan be sin lokale pasientjournaloperatør (f. eks. lokal DIPS forvaltning) om å legge Gastronet sin URL adresse (mrs.nhn.no/gastronetregister/) inn i pasientjournalen. I DIPS er det mulig å plassere en link under «Verktøy» slik at man ikke må forlate pasientjournalen for å logge seg inn på Gastronet sin registreringsside. Liknende linker kjenner dere fra Kreftregistreringen eller Felleskatalogen.

Innholdet i registreringsskjemaene er uendret sammenliknet med papirskjemaene. Funksjonaliteten er litt annerledes. Dette gjør utfyllingen av skjemaene mer oversiktlig og forglemmelser unngås.

Som i papirversjonen er man etter ERCP og EUS nødt til å vente i 30 dager før man kan legge in informasjon om komplikasjoner etter prosedyren. Etter ERCP/EUS fylles skjemaet ut så langt man kommer, alt blir lagret automatisk, og ikke ferdig utfylte skjemaer legger seg som en kladd inn i en liste sortert etter undersøkelsesdato. Man kan åpne skjemaet etter 4 uker igjen, fullføre utfyllingen og sende.

Koloskopiskjemaene kan fylles ut ferdig rett etter undersøkelsen. Vi har målt tiden det tar for å fylle ut koloskopiskjemaet – det tar 40 sekunder. Det går altså veldig kjapt. Når koloskopiskjemaet ferdigstilles (=sendes) utløser dette en sending av et pasientsvarskjema dagen etter om opplevelsen av undersøkelsen og 30 dager etter koloskopien om eventuelle komplikasjoner. Pasientene får et varsel per sms der de blir bedt om å logge seg inn på helsenorge.no. Der finner de spørreskjemaene, kan fylle de ut elektronisk og sende dem. Vi har fryktet at pasientsvarprosenten ville gå tilbake med denne elektroniske løsningen. Vi har dog erfart i en pilotfase at dette ikke er tilfelle dersom man informerer pasientene godt. Vi har derfor laget en bruksanvisning som pasientene skal få sammen med informasjonen om Gastronet etter koloskopien.

Hva med koloskopier ved offentlige sykehus?
Vi jobber fortsatt iherdig for å kunne ta i bruk samme strukturerte koloskopijournalnotat som tarmscreeningprogrammet har begynt å bruke. Dette vil forhindre dobbel registrering av informasjoner som vi ellers fortsatt må gjøre. Vi kommer stadig nærmere dette hårete målet, men det er fortsatt noen skjær i sjøen før vi kan komme ditt. Jeg vil derfor fortsatt be om tålmodighet og videreføring av papirregistrering. Jeg håper at vi kommer i mål med dette snart.

Hvor finner dere mer informasjon? Gå inn på Gastronet sin hjemmeside. Under «spørreskjemaer» finner dere bruksanvisninger for registrering som bruker i Gastronet og for registrering av prosedyrer.

Under «pasientinformasjon» ligger ved siden av informasjoner om Gastronet også en bruksanvisning for pasienter om utfylling av elektroniske spørreskjemaer.

Årsmøte Gastronet

Til slutt vil jeg be om å holde av tid til årsmøtet som vi planlegger 28.10.22 kl. 10:00 til 14:30 som et videomøte. Invitasjon og program sendes ut snarlig til mange av dere, jeg ber om å distribuere dette videre til alle kollegaer på arbeidsplassen.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook