En slankeoperasjon er ikke bare bare… Blodbad på ­medisinsk undersøkelse…

Tekst/Bilde: Renée Fjellanger


En ung kvinne innlegges etter at hun ble akutt svimmel i forbindelse med ­bilkjøring. Etter kort tid oppkast med friskt og koagulert blod. Ved innleggelsen hypotensiv, tachycard og klam i huden. Våken, men søvnig. Afebril. Svakt palpable perifere pulser. Hun var 2 mnd tidligere gastric sleeve operert, og 11 dager tidligere fikk hun innlagt en ­Ella-Danis stent pga lekkasjer.

Hb 11.4 ved innkomst. Gastroskopert av kirurg med funn av et stort ulcus i ventrikkelen beliggende like distalt for stenten. ­Stenten ble fjernet og det tilkom da betydelig frisk blødning. ­Ytterligere fall i BT. Hun fikk iv væske og blod. Man trakk opp scopet og pasienten ble lagt i narkose for videre gastroscopi.

Ved ny scopi fant man ingen aktiv blødning, men man fant en erosjon like proksimalt for der stenten hadde sittet. Behandlet med hemospray. Scopien avsluttet og pasienten ble sendt på ­gastro­kirurgisk sengepost.

På ettermiddagen noen timer senere blir pasienten på nytt ­sirkulatorisk ustabil. Oppkast av store mengder friskt blod. I ­tillegg rikelig med melena med store koagler. Pasienten intuberes på nytt for ny gastroscopi.

Ved scopien finner man rikelig med friskt blod i munnhulen, ­nedover oesophagus og i ventrikkelen. Skopet føres langt ned i tynn­tarmen (ca. 70 cm fra tannrekken). Finner koagler, men ingen frisk blødning her. Scopet trekkes langsomt tilbake. Man ser koagler ved ulcuset i antrum, men ingen stor blødning her – kun lettgradig ­sivblødning. Ikke pågående blødning fra ventrikkelen, men suger opp rikelig med blodig væske. Ved 35 cm fra tann­rekken er det ­flere store koagler. Mistenker sannsynlig blødningssted her. ­Forsøker deretter å fjerne koaglene med sug, tang og nett. «Pirker» til sist litt i området. Tilkommer da kraftig frisk blødning. ­Pasienten blir umiddelbart sirkulatorisk ustabil. Man har ikke lenger oversikt over området grunnet store mengder blod. BT 45 systolisk, puls 160. Nå er gode råd dyre. Det legges ned en blokke­ballong for å komprimere blødningsstedet. Hun får rikelig med blodtrans­fusjoner (20 SAG, 20 plasma, 8 poser trombocytter) og iv væske. BT ­kommer seg gradvis. Det er ikke mulig å sette clips og pasienten taes umiddelbart til røntgenavdelingen mtp CT angiografi og ­mulig coiling. CT angiografi avdekker en fistel fra aorta til overgangen mellom oesophagus/ventrikkel. Karkirurg tilkalles og det legges et aorta stentgraft. Pasienten holder seg stabil etter dette.

Hun holdes intubert ett døgn. Pådro seg dessverre en aspirasjonspneumoni ved første intubasjonen i forbindelse med den andre gastroskopien. I forløpet i tillegg mediastinitt og mulig aortitt, antibiotikabehandlet. Langvarig 0 per os, samt PEJ som ledd i ernæring. Pasienten overlevde dette. Ble utskrevet etter et 3 ukers opphold ved sykehuset. Hun er i dag i full jobb.

En slankeoperasjon er ikke bare bare…

En slankeoperasjon er ikke bare bare…

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook