Når det ene tar det andre…

Tekst/bilde: Renée Fjellanger


Kvinnen ble innlagt grunnet melena og anemi. Hun hadde uken før vært innlagt med tilsvarende sykehistorie. I den forbindelse gastroscopert med funn av flere kissing sår i bulbus med pågående blødning. Ble da clipset med god hemostase.

Nå ble hun altså innlagt med eksakt samme sykehistorie. Ny gastroscopi avdekket pågående sivblødning fra et av sårene i ­bulbus. Clipset fra uken før hadde falt av. Pasienten var ­sirkulatorisk stabil. Alt vel så langt.

Ved innføringen av clipset faller dette overraskende av med fjærmekanisme og åpent gap. Clipset lå da og skrapte mot samtlige sår i bulbus. Man skylte med litt vann på blødningen og skulle deretter suge opp væsken. Sugeknappen kilte seg da fast og var ikke mulig å rikke. Man måtte koble ut suget og trakk scopet tilbake til magesekken. Etter 10 min fikk man ved hjelp av saks fjernet suge­knappen. Scopet fremstod uskadet og man satte på en ny knapp som fungerte fint. Gikk deretter tilbake til bulbus og fikk fjernet det løse clipset med tang. Clipset ble deponert i ­ventrikkelen. Før man skulle føre et nytt clips ned scopet valgte man å teste denne før nedføringen. Også dette clipset falt av. Neste clipset som ble testet fungerte fint. Dette ble da ført ned til det ­blødende såret og ble satt der man ønsket det. Det var god hemostase, men man ­ønsket å sette ytterligere et clips. Man skylte litt og ved ­oppsugingen av væske kilte scopknappen seg nok en gang. Den satt bom fast og var ikke mulig å rikke. Valgte derfor å ikke sette ny clips. Gikk tilbake til ventrikkelen og tok med det løse clipset ut. Pasienten ble utskrevet noen dager etter dette og har ikke reblødd etter dette. 

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook