Bildequiz 2-2018

Svar på Quiz 1 – 2018

Biopsien fra blødende lesjon tynntarm viste: Lavt differensiert karsinom, positiv TTF-1. Forenlig med karsinom fra lunge.

Bilde 1 viste første presentasjon  av metastase i tynntarmsveggen. Metastasen førte i februar 2018 til pseudoobstruksjon av tarmen etter 6 behandlinger med Pebroluzimab (bilde 2). Tumor med stor sårflate og vollformete kanter dekker ¾ av sirkumferensen med lødningsstigmata tilstede.  Dette kan forklare hvorfor han må ha moset mat. Lite effekt på metastase i tarm av immunterapi.

Vi har dessverre ikke mottatt svar på quiz’en i forrige nummer (skjerp dokkar!)

Bilde 1: Funn i tynntarmslimhinne september 2017.

Bilde 1: Funn i tynntarmslimhinne september 2017.

Bilde 2: Samme funn som nr 1, 5 måneder etter bilde 1 ble tatt.

Bilde 2: Samme funn som nr 1, 5 måneder etter bilde 1 ble tatt.

Quiz 2 – 2018

Denne gangen presenteres et endoskopisk bilde av vår redaktør, Georg Dimcevski

Årstallet viser at vi er noen år tilbake i tid,

Vi spør:

Hva er dette og hvorfor befinner det seg her?

Hva er dette og hvorfor befinner det seg her?

Hva er dette og hvorfor befinner det seg her?

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook