Hastverk og sendrektighet

Tekst og foto: Kim Nylund, medisinsk avd. Haukeland Universitetssykehus


En kvinne 80 årene var innlagt for et ortopedisk inngrep. Dagen etter inngrepet fikk hun akutt innsettende svelgsmerter etter at hun tok sine morgenmedisiner. Smertene var lokalisert høyt i halsen og kom umiddelbart i forbindelse med svelging. Hun klarte å få i seg noe drikke, men siden svelging var så smertefullt unngikk hun helst det. Hun ble innlagt på ØNH avdeling hvor man etter inspeksjon av øvre del av svelget gjorde en svelgrøntgen med kontrast. Bortsett fra at man så at hun aspirerte deler av kontrasten så man ikke noen åpenbar forklaring på pasientens plager eller tegn til obstruksjon.

Figur 1 Aluminiumsfolien i forpakningen er ikke røntgentett. Ved reinspeksjon av undersøkelsen fant man en Zenkers divertikkel.

Figur 1 Aluminiumsfolien i forpakningen er ikke røntgentett. Ved reinspeksjon av undersøkelsen fant man en Zenkers divertikkel.


Hun ble derfor henvist til gastroskopi, men ikke før det hadde gått to dager. Det viste seg ganske raskt hva problemet var da man fant en tramadoltablett i plastforpakningen kilt fast i høyde med øvre sfinkter. Denne ble hentet ut med biopsitang. Ved inspeksjon i etterkant så man en åpning til en Zenkers divertikkel.

Figur 2: Tramadoltabletten ligger kilt fast i høyde med øvre sfinkter. Ved reinspeksjon kan man se inngangen til divertikkelen.

Figur 2: Tramadoltabletten ligger kilt fast i høyde med øvre sfinkter. Ved reinspeksjon kan man se inngangen til divertikkelen.

Figur 2: Tramadoltabletten ligger kilt fast i høyde med øvre sfinkter. Ved reinspeksjon kan man se inngangen til divertikkelen.

 

Pasienten fikk umiddelbar smertelindring da tabletten ble fjernet og vil sannsynligvis se ekstra godt etter neste gang noen setter en liten plastkopp med piller på nattbordet hennes.

På sykehus bør medisinen gis til pasienten i den form den skal ­inntas, svelgrøntgen ved mistanke om obstruksjon i øvre del av spise­røret skal unngås og 2 dager er lenge å gå med så uttalte ­smerter utløst av et noe så i utgangspunktet beskjedent traume som inntak av smertestillende tabletter.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook