Falk IBD symposium i Madrid – et møtepunkt mellom ny forskning og klinikk

Tekst: Svein Oskar Frigstad, Seksjonsoverlege, Vestre Viken HF Bærum Sykehus


Det passer fint for en gruppe nordmenn å ta turen til Madrid noen vårdager. Falk symposiene er kjent for sin faglige høye kvalitet og har vært arrangert siden 1967, de første årene med fokus på leversykdommer og gallesyrer. De senere årene har symposiene også omhandlet inflammatoriske tarmsykdommer, og til sammen har mer enn 140 000 leger og forskere deltatt på mer enn 200 møter.

Fra venstre: Skjalg Klomstad, Peter Coll, Svein Oskar Frigstad, Renée Fjellanger, Constantin Sergiu Jianu og Camilla Bondevik

Fra nye konsepter til den virkelige pasient

Real Madrids hjemby er kjent som byen som vet hvordan livet skal leves, og er den tredje største byen i EU med 3.3 millioner innbyggere. Over 1100 deltakere fra 49 ulike land fant siste helgen i mars veien til Madrid for årets IBD-symposium, inkludert en gruppe nordmenn som fikk diskutert nytt innen IBD og forsøkt paella med sjømat, selv om byen ligger 667 meter over havet. ­Tittelen på årets symposium var: ”From New and Complex ­Concepts to the Real Patient – Science and Clinic in IBD”.

Basalforskning og klinisk nytte

Møtet ble innledet med oversiktsforelesninger om genetikk, epigenetikk, mikrobiomet og kompleksiteten av kliniske fenotyper. Bruce Sands fra New York ga en oversikt over ulike biomarkører, også alle dem som enda ikke har funnet sin plass i vår kliniske hverdag. David Rubin fra Chicago filosoferte over hvordan vi ved prognostiske markører bedre kan forutsi hvordan sykdomsforløpet hos den enkelte pasient vil bli og dermed skreddersy behand­lingen. Jean-Frederic Colombel ønsker at ny forskning skal bidra til forebygging av inflammatoriske tarmsykdommer ved å kartlegge disponerende faktorer.

Enkle og kompliserte pasienter

Flere foredrag omhandlet de såkalt enkle pasienter med kronisk tarmsykdom. Birgitta Sigmund fra Berlin understreket at flertallet av pasienter med ulcerøs kolitt kan behandles vellykket med 5-ASA . Det er viktig å huske på kombinasjon av peroral og lokalbehandling ved venstresidig kolitt. Andreas Stürm også fra Berlin minnet imidlertid om at selv proktitter kan være vanskelige å behandle og kreve både biologisk behandling og kirurgi. Tom Öresland fra Norge holdt innlegg om kirurgi ved IBD som ikke bare er et endepunkt når medisinsk behandling har sviktet, men kan være et godt alternativ for mange av våre pasienter med både ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Duobehandling og risiko

Nytten av kombinasjonsbehandling med azathioprin og TNF-hemmere er vist i både SONIC og US-SUCCESS. ­Sikkerhet ved langvarig behandling med immunsuppressiv og ­biologisk behandling ble belyst etter at vi begynner å få ­resultater fra flere studier.

Nye små og store molekyler

Erfaringer ved bruk av biologisk behandling med TNF-hemmere og integrinhemmere ble omfattende diskutert, men nye prinsipper vil endre våre behandlingsmuligheter. Både Silvio Danese fra ­Milano og Gerhard Rogler fra Zürich understreket at nye mole­kyler er på vei med IL-23 hemmere, Jak-hemmere og oligonukleotider som de mest lovende. Ved omfattende perianalsykdom hos pasienter med Crohns sykdom, kan også stamcelletransplantasjon være et siste alternativ.

De virkelige pasientene

Det er morsomt å delta på et symposium hvor data fra Norge blir flittig presentert, enten det er fra IBSEN eller NORSWITCH. Årets Falk symposium i Madrid ga oss en god mulighet for faglig oppdatering hvor det vitenskapelige står i fokus, og ingen foredragsholdere honoreres for sine state-of-the-art bidrag. Gjengen fra Norge var godt fornøyde med oppholdet både faglig og sosialt, og dette kommer våre pasienter til gode.

 

Anbefalt litteratur

Peyrin-Biroulet L, Sandborn W, Sands BE et.al. Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease (STRIDE): Determining Therapeutic Goals for Treat-to-Target. Am J Gastroenterol 2015; 11:1324-38.

Olivera P, Danese S, Peyrin-Biroulet L. Next generation of small ­molecules in inflammatory bowel disease. Gut 2017; 66:199-209.

Annese V, Beaugerie L, Egan L et.al. European Evidence-­based ­Consensus: Inflammatory Bowel Disease and Malignancies (Ecco guidelines). J Crohns Colitis 2015; 9: 945-65

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook