Trichobezoar

Petr-Ricanek

Petr Ricanek.

Tekst og foto: Petr Ricanek, Gastromed. avd., AHUS


Dagens blinkskudd er fra en ung pasient som ble henvist til gastroskopi på grunn av redusert matlyst, kvalme og oppkast. Hun hadde en kjent psykiatrisk diagnose og hadde i flere år revet av seg hodehåret og spist dette. Ved gastroskopi fant man en fast hårball som inntok det meste av ventrikkelen.

Hårballen lot seg ikke fjerne endoskopisk, og det ble derfor utført laparotomi.

Bezoarer ses sjelden og består oftest av vegetabilsk materiale (phytobezoarer), sjeldnere av hår (trichobezoar), medikamenter (farmakobezoar) eller andre fremmedlegemer. Bezoarer gir sjelden symptomer, og påvises oftest tilfeldig. Dersom bezoaret er symptomgivende, kan det i mange tilfeller behandles med kjemisk oppløsning (Coca Cola!), evt. i kombinasjon med endoskopisk behandling.

blinkskudd

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook