Snublefot – “Liten, men farlig”

Christer

Christer Tønnesen

Tekst/foto: Christer Tønnesen, gastrolab OUS-RH og Marianne Lyngra, Patologisk avd, AHUS. 

70 år gammel kvinne. Tidligere stort sett frisk. De siste 2 månedene hadde hun vært plaget av rektalblødning og ubehag i underlivet. Hun hadde også tømmingsvansker og vekslende avføringsmønster. Hun ble henvist av fastlege til koloskopi som pakkeforløp.

Ved koloskopi ses en malignitetssuspekt sirkumferensiell tumor i rektosigmoidovergangen som biopseres. Man fortsetter undersøkelsen til coecum med henblikk på synkrone lesjoner. Man finner 5 benigne polypper som ble endoskopisk fjernet. I tillegg til disse skimter man en liten polypp bak en fold i proksimale sigmoideum som ikke lar seg visualisere i sin helhet. Det settes en submukosal injeksjon like oralt for lesjonen som løftes frem i synsfeltet uten tegn til ”non-lifting sign”. Lesjonen måler 10 mm. Man er usikker på om lesjonen kan være malign, men ettersom den er liten av størrelse og løfter fritt, fjernes den med slyngediatermi. Lokalisasjonen markeres så med 3 tatoveringer.

Histologi viser adenokarsinom i tumor i rektosigmoidovergangen samt i den 10 mm store lesjonen i sigmoideum.  Øvrige lesjoner er adenomer uten tegn til invasiv vekst.

Bilde 1 viser histologi av det 10 mm store adenokarsinomet som vokser ned til midtre submukosa og antas å være stadium T1 SM2. Det er frie reseksjonsrender, minste avstand til varmeskadet, dyp reseksjonskant er 1,0 mm.

Adenokarsinom-histo2

Bilde 1: Adenokarsinom.

Bilde 2 viser det endoskopiske bildet av lesjonen i sigmoideum slik det fremstår med NBI (narrow band imaging). Lesjonen er mørkere enn bakgrunnsepitelet. Overflaten er uten definert mønster. Det ses kar i lesjonen som er uorganiserte og avbrutte i områder. Disse funnene passer med NICE-klassifikasjon type 3-lesjon, hvilket er forenelig med adenokarsinom.

Lite-adenokarsinom-2

Bilde 2: Lite adenokarsinom.

Dette tilfellet illustrerer at adenokarsinomer kan være små og vanskelig å få øye på og at NBI kan være et verdifullt hjelpemiddel for å skille mellom adenokarsinom og benigne adenomer.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook