Snublefot: Pølsevev

Tekst/bilder: Gunnar Qvigstad og Tom Chr Martinsen, Gastromedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

En mann i 60-årene ble innlagt akutt pga. fastsittende pølsebit i halsen. Denne ble fjernet ved gastroskopi på operasjonsstue samme kveld. Det ble samtidig sett en suspekt tumor i distale øsofagus.

Bilde 1.

Bilde 1.

Dagen etter ble det som ledd i videre utredning gjort EUS med radialskop. Her fant man en hyperekkoisk tumor som vist på bilde 1. Ved en nærmere titt med vanlig gastroskop viste tumor seg å representere mer pølse (bilde 2)! Hvis man ser godt etter på ultralydbildet ser man at lesjonen (altså pølsa) ikke utgår fra veggen.

Bilde 2.

Bilde 2.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook