Snublefot: En eldre kvinne med stein eller kanskje tumor distalt i choledochus

Tekst/bilder: Vemund Paulsen
 
Bilde 1.

Bilde 1.

Pasienten ble lagt inn på lokalsykehuset med magesmerter og biokjemisk kolestase. MRCP viste dilaterte ekstrahepatiske galleganger og et 2 cm stort sannsynlig konkrement i distale choledochus (bilde 1). Det ble utført ERCP med anleggelse av papillotomi, men det antatte konkrementet lot seg ikke ekstrahere (bilde 2). Man fattet mistanke om at det kunne dreie seg om en tumor, og det ble derfor tatt børstecytologi som ikke kunne avklare om det forelå reaktive forandringer eller et adenokarsinom. Det ble lagt opp en plaststent som ga god drenasje. CT var ikke avklarende.

Bilde 2.

Bilde 2.

Pasienten ble deretter drøftet ved tverrfaglig pancreasmøte ved OUS. På grunn av komorbiditet og alder ble hun frarådet Whipples-kirurgi, men kalt inn til en ny ERCP med repetert børstcytologi for å forsøke å avklare tilstanden.

Bilde 3.

Bilde 3.

Ved ERCP fant man en stor protrusjon like over papillen. Stenten var avgått. EPT-snittet var lite og ble utvidet. En ekstraksjonsballong ble trukket gjennom choledochus. Man så da at den 2 cm store papillesvulsten i sin helhet ble med ut i duodenum. Den ble fjernet med slynge, bilde 3, makroskopisk oppfattet som radikalt. Patologisk beskrives et 12 x 25 mm stort tubulovilløst adenom med lavgradig dysplasi. Etter ca. 1 års oppfølging med endoskopisk kontroll med biopsier er det ikke tegn til lokalt residiv (bilde 4), og hun har normale lever-galleprøver.

Bilde 4.

Bilde 4.

Vi har sett flere papilleadenomer som ligger skjult bak duodenalslimhinnen. En god papillotomi gir ofte diagnostisk avklaring på grunn av muligheten for biopsi i papillotomisnittet og dessuten ofte adekvat galledrenasje uten behov for stenting. Endoskopisk papillektomi er hos utvalgte pasienter et godt alternativ til langt større kirurgi.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook