Norge Rundt: Gjøvik sykehus

Av Øistein Hovde

Gjøvik er den ”hvite by ved Mjøsa” der Mjøsas hvite svane, Skibladner, har sitt tilholdssted. Sykehuset på Gjøvik er en del av Sykehuset Innlandet og har et nedslagsfelt på ca. 105.000 innbyggere. På Gjøvik har vi en lang tradisjon med stor interesse for gastroenterologi; både rent klinisk/endoskopisk, men også forskningsmessig. En del forbinder nok sykehusets gastroseksjon med klinisk forskning og terapeutisk endoskopi. For tiden er vi fire spesialister i gastroenterologi i tillegg til at vi har stilling for grenkandidat.

Gjoevik-sykehus-faktaboks”På Gjøvik, der har vi det bra. Dær væks det blommer i gaten; dæ er dæ vi vil ha”, synger Vazelina Bilopphøggers.

Per Farup (som portretteres i dette nummeret av NGF-nytt) var den første spesialisten i gastroenterologi som begynte på Gjøvik. Nestemann, som arbeidet sammen med Per Farup i mange år, var Øistein Hovde, som fortsatt er i full sving som gastroenterolog, universitetslektor og forsker. Nestemann som gikk inn i overlegestilling, var Per Arthur Johansson. De to sist ankomne spesialistene er Øivind Asak og Trond Fladsrud. Tre av de fire spesialistene som er her, har hatt 1 ½ år i B-grenstilling ved avdelingen. Som ved de fleste gastroseksjoner i landet, har vi et nokså stort press på å få utført gastroskopier og colonoskopier, men stort sett har ventelistene vært på akseptable nivåer.

På vår gastrolab samarbeider kirurger, indremedisinere og ØNH-leger, og totalt gjør vi ca. 3500 undersøkelser pr. år. Ca. 100 av disse er ERCP. I tillegg til den vanlige kliniske hverdagen er vi til enhver tid med på kliniske studier, noe som er svært berikende for miljøet. Den senere tiden har vi vært så heldige at en av oss, Øistein Hovde, har vært/er en aktiv deltager i IBSEN-studien. Dette selv om vi ikke har pasienter fra vårt område i studien.

Gjoevik-sykehus

Tverrfaglig samarbeid

Vi mener selv at vi driver virksomheten vår på en nokså god måte til beste for våre pasienter. Samarbeidet mellom kirurger, indremedisinere og ØNH-leger er svært bra, og det er ikke høye terskler mellom oss. Når de medisinske gastroenterologene finner – og det er dessverre ikke sjelden – en suspekt cancer i colon, er det oftest en gastrokirurg i naborommet som blir med og ser på funnet. Videre opplegg med supplerende undersøkelser og avtale om innleggelse i kirurgisk avdeling blir ofte avklart der og da. Det samme skjer motsatt retning der kirurgene finner en pasient med nyoppdaget inflammatorisk tarmsykdom. Ukentlig har vi også multidisiplinære møter der radiologer, kirurger, onkologer og gastromedisinere møtes. Det at vi på Gjøvik har et stort og sterkt onkologisk miljø med bl.a. stråleterapi, styrker fagligheten.

Gjoevik-sykehus-team

Gode arbeidsforhold

Lokalitetene våre er på linje med det aller beste i Norge. Vi har to gastroskopirom, to colonoskopirom, et rom for pH-registreringer, biopsier etc. og et rom (med gode stoler) for infusjoner (jernsubstitusjon, biologiske legemidler). I tillegg har vi svært god adgang til lab. på bildediagnostisk avdeling der vi foretar ERCP og innleggelse av øsofagus- eller gastroduodenale stenter. Sykepleierne er drevne og positive. Vi har enda ikke kommet i gang med egen IBD-poliklinikk drevet av sykepleiere, men vi har dedikerte sykepleiere som bl.a. organiserer IBD-skole. I tillegg har vi sammen med lærings- og mestringssenteret hvert år et to-dagers kurs der alle som har fått diagnosen coeliaki det siste året, inviteres. Der har vi representanter for NAV, coeliakiforeningen etc. På seksjonen foregår det også sternalpunksjoner, cristabiopsier, forskjellige pusteprøver og venesectioer. Staben av sekretærer må framheves; de klarer alltid å få til en time for en pasient det egentlig ikke er plass for og som en av legene mener må ha time – helst i går.

Gode samarbeidsformer og godt humør preger gastrolab, selv om det også hos oss kan hende at stemmene heves en sjelden gang.

Stor bredde og god produksjon

Det at vi er såpass mange som fire spesialister i gastroenterologi, gjør at vi totalt sett har nokså stor bredde. Selv om ”alle gjør alt”, har vi litt forskjellige områder der vi har spesialkunnskaper og -ferdigheter. Dette gjelder f.eks. ERCP og avanserte terapeutiske inngrep. Et område der vi så langt ikke har ferdigheter, er endoskopisk ultralyd; vi har sågar ikke utstyr for det, men det ligger an til at vi får det om ikke så lenge.

Hvert år utgår det noen artikler og abstrakter fra seksjonen; dette basert både på forskning der vi samarbeider med andre institusjoner og også arbeider som er initiert fra seksjonen.

Vi er stolte og fornøyde med seksjonen vår, men vi ønsker alltid å strekke oss for å bli bedre. Her gjelder ikke ordtaket ”Skitt i Norge, leve Toten”

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook