Norge Rundt: Haugesund

Tekst: Ingrid Blomgren

FaktaJeg er blitt bedt om å være første «mann» ut i den nye spalten Norge rundt og forfatte noe om gastroseksjonen i Haugesund.

Da jeg kom til Haugesund sommeren 1998, var det kun jeg, som relativt nyutdannet indremedisiner, og en spesialist i fordøyelsessykdommer som drev med medisinsk gastroenterologi. På gastrolab utførtes òg bronkoskopier, og det fantes en kirurg som skoperte. Etter hvert ble det opprettet B-grenstilling i fordøyelsessykdommer, og jeg ble den første i denne stillingen i 2001. Fra sommeren 2002 var jeg et år på gruppe 1 i Stavanger. Da jeg kom tilbake høsten 2003, sluttet min kollega og begynte i privatpraksis. Nå ble det travle tider som eneste gastroenterolog, på et innbyggertall på drøye 100 000 sjeler. Vi fikk heldigvis en ny lege i B-grenstilling (Valerij Glazkov).

Et år senere flyttet vi til nye lokaler med 4 stuer og to mindre dikteringsrom i tilslutning. Dette var et hav av plass, syntes vi! Nå i 2012 har vi det trangt og må buke fantasien for å få ting til å gå opp…

Siden 1. februar 2011 er gastropoliklinikken organisert i «gastro-nefroseksjon» sammen med dialyse, nyrepoliklinikk og en sengepost med 10 senger. På gastropoliklinikken finnes 3 endoskopirom. I et av rommene driver vi med pH-målinger, manometrier, kapselendoskopi samt gastro- og coloskopier. I de to andre skopirommene driver vi coloskopi, respektive gastro- og bronkoskopi. Vi har skiftet ut utstyr i de senere årene og har moderne Olympus-prosessorer og -lyskilder i alle stuene. Vi har òg anskaffet et «transportrack» som brukes ved endoskopi på intensiv, operasjon og ved ERCP og bronkoskopi i gjennomlysing. På en av stuene har vi skopguide og skulle også gjerne hatt en på det andre coloskopirommet. Men dessverre har økonomien ikke tillatt dette så langt. Vi har et kontor for «snakkepoliklinikk» og et behandlingsrom for infusjoner, fortrinnsvis Remicade og jerninfusjoner. Behandlingsrommet brukes òg av sykepleierne til konsultasjoner.

Haugesund sjukehus

Haugesund sjukehus en gråkald vinterdag i februar. Foto: Ingrid Blomgren.

For drøyt ett år siden startet vi så smått med IBD-poliklinikk én ettermiddag i uken, drevet av sykepleier. Hit kommer pasienter med nyoppdaget IBD for informasjon innen 3-4 uker. Tilbakemeldingene fra pasientene har vært svært positive. De har hatt masse spørsmål og mange har vært urolige for hva som vil skje videre med sykdomsutvikling, familieliv og arbeid. Sykepleierne følger også opp pasienter som er inne i en dårligere sykdomsperiode, der legen endret medisinering.

Da vi flyttet poliklinikken sammen med gastrolab, begynte vi å samarbeide med to av sykepleierne om hepatitt C-pasientene. Denne virksomheten har òg vokst i omfang og «hepatitt-sykepleiene» har nå blitt tre i tallet og alle har poliklinikk minst en halv dag annenhver uke.

Lærings- og mestringssenter (LMS) for cøliakipasientene har barneavdelingen drevet i mange år. Voksengastroenterologene tok over for ca. 5 år siden da våre barnegastroenterolog døde. De siste årene har LegemiddelAssistert Rehabilitering (LAR) startet LMS-kurs for rusmiddelavhengige der jeg deltar med informasjon om hepatitt C og behandlingsmuligheter.

Vi leger som jobber her, er en internasjonal gjeng: Ingrid Blomgren, seksjonsoverlege, har jobbet i Haugesund siden 1998. Opprinnelig svensk med en fortid som bioingeniør. Legestudier i Lund, cand.med. 1988. Gjorde AT (turnus) i Piteå, nordre Sverige, fortsatte med ST-tjeneste (LIS) i indremedisin i Piteå, Boden og Umeå. Spesialist i indremedisin 1997. Spesialist i fordøyelsessykdommer i 2004. Leder for gastroseksjonen siden 2005 og seksjonsoverlege for «gastro-nefroseksjonen» siden februar 2011. Omtrent 20-25 % av stillingen går til administrativt arbeid.

Valerij Glazkov kommer opprinnelig fra Russland. Legestudier i Sankt-Petersburg, cand.med. 1993. Erfaring som lege i luftvåpenet og 3-års stipendiat i Sankt-Petersburg med doktorgradsavhandling i indremedisin/fordøyelsessykdommer. Ass.lege/turnuslege i Haugesund siden 2000. B-gren i fordøyelsessykdommer ved HUS i 2006-2008. Spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer i 2009. På gastrolab som hovedbase, pågår forskningsprosjektet der Valerij er ansvarlig forsker. Prosjektet eies av Helse Fonna og går ut på behandlingsmetoder av gastroskopi-negativ dyspepsi. Utredning av pasienter innebærer diverse undersøkelser deriblant 24-t pH-måling, øsofagusmanometri og «drink»-test utføres på gastrolab, samt scintigrafi av ventrikkeltømming på nukleærmedisinsk avdeling.

Fra venstre: funksjonsleder (spl) Marianne Frøland, spl Kristi Selsås, Marit Isaksen, Torhild Færås, Venke E. Knutsen, Aase Stangeland, legene Odd Møllerhaug, Ripudaman Singh, Valerij Glazkov og seksjonsoverlege Ingrid Blomgren. Foto: Sonja Håland.

Ripudaman Singh kommer opprinnelig fra India. Har legeutdannelse fra Tasjkent, Usbekistan, ferdig i 1998. Flyttet til Norge med de tusen hjem i 1999. Fikk hospitering ved Haukeland universitetssykehus før godkjent legestudium i 2001. Forpraksis ved Florø sykehus 2001, deretter norsk sykehusturnus ved Namdal sykehus, Namsos 2002 og distriktstjeneste i Namsskogan kommune i Nord-Trøndelag 2003. Startet som LIS ved medisinsk avd. Haugesund Sykehus fra 2004 og tok gruppe I-tjeneste 2008-2010 ved Seksjon for gastromedisin og infeksjonssykdommer ved Haukeland universitetssykehus. Ble igjen tatt inn i varmen ved medisinsk avd. Haugesund Sykehus fra 2010 og jobber her til d.d. Foruten disse tekniske spesifikasjonene er han en nokså ”easy going” kar.

Odd Møllerhaug er ekte haugesunder som studerte medisin i Lübeck, Tyskland. PJ ved Haugesund sjukehus, Valen sjukehus og Rana sjukehus. Turnustjeneste ved Haugesund sjukehus og distriktstjeneste Karmøy. Jobbet som LIS medisinsk avdeling Haugesund sjukehus med sideutdannelse 1 år ved Stord sjukehus, kirurgisk avdeling. B-grenutdannelse i fordøyelsessykdommer ved Stavanger universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus. Konstituert overlege medisinsk avdeling Haugesund sjukehus fom. desember 2010.

Av de fire gastroenterologene er det alltid én som dekker opp for overlegepermisjoner i klinikken, så i praksis er det kun tre tilstede til enhver tid. Alle legene er interessert i å skopere og synes terapeutiske prosedyrer er kjekt og spennende. Vi har delt oss opp noe, jeg deltar ikke i pH- og manometriundersøkelsene, men sitter istedenfor og titter på de fleste kapselendoskopiene. En del av de terapeutiske prosedyrene utføres av gastrokirurgene, som for eksempel colon- og duodenalstenter, men øsofagusstenter legges også av gastromedisinerne. Stort sett alle PEG-innleggelser utføres av gastromedisinerne mens gastrokirurgene utfører alle ERCPene.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook