Quiz nr 2 – 2021

Svar på Quiz nr 1 -2021: 

Pas. ble henvist til Sykehuset Østfold for biopsering. 
Biopsisvar: Malignt melanom. 

Pasienten har vært til vurdering ved Ullevål sykehus. Ut fra det hun forteller er det ikke påvist metastaser. Mislykket forsøk på endoskopisk fjerning og hun er nå sannsynligvis operert. Hun fikk beskjed om at hun er den fjerde i Norge med påvist malignt melanom i spiserøret og hun har samtykket til at bildet blir brukt for å spre kunnskap. 


Quiz nr 2 -2021:

Tekst og bilde: Renée Fjellanger 

Pasienten hadde ikke-småcellet lungekreft (stadium 4) med levermetastaser, og ble behandlet med immunterapi og cellegift. Ble henvist gastromedisinsk avdeling grunnet relativt akutt oppståtte svelgvansker, der pasienten ikke fikk i seg verken mat eller drikke. Kom til gastroskopi hvor man fant dette i spiserøret. Hva er dette? 

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook