Quiz nr 4 – 2020

Svar på Quiz nr 3 -2020:


Invaginasjon av tarm pga Peutz Jeghers Syndrom

Quiz nr 4 – 2020

Av Ann Elisabeth Østvik, overlege, 1. amanuensis, St. Olavs hospital

Sykehistorie: 

Pasienten er en kvinne i 40-årene som er tidligere frisk, men hun angir at hun har hatt mageplager fra barneårene. Det er flere i hennes nære familie med cøliaki og Crohns sykdom. Hennes plager består av magesmerter, uten typisk kolikk-preg. Smertene forverres ved fødeinntak, men kommer og går også ellers. Hun har ofte løs mage og vanligvis to tømninger daglig. 

Relevante laboratorieprøver inkludert serologi med tanke på cøliaki var alle normale. Fekal-kalprotektin ble målt ved to ulike anledninger til hhv 811 og 87 mg/kg. 

Før den aktuelle undersøkelsen hadde hun vært til en gastroskopi som var negativ. Duodenalbiopsiene viste uspesifikk betennelse, men ikke holdepunkt for cøliaki. Pasienten ble også utredet med koloskopi og MR tynntarm utenfor sykehuset. Begge disse undersøkelsene var også normale. 

Pasienten ble så henvist til en kapselendoskopi av tynntarmen. Denne viste ingen sikker patologi, men det var muligens noen after i distale tynntarm. På mistanke om Crohns sykdom ble det derfor utført en nedre enteroskopi. 

Bildet er fra ileum ca. 45 cm oralt for ileocøkalklaffen. 

Hva er det vi ser?

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook