Appendektomi fra innsiden

Sigurd Strumse Lauritzen1, medisinstudent
Khanh Do-Cong Pham2,4, overlege, spesialist i indremedisin og gastroenterologi
Roald Flesland Havre2,4, professor, overlege, spesialist i indremedisin og gastroenterologi
Maria Thorsteinsdottir 3, overlege, spesialist i patologi

1College of Medicine in English, Det Jagiellonske Universitet, Kraków, Polen
2Avdeling for medisinsk undersøkelse, Haukeland universitetssykehus, Bergen
3Avdeling for patologi, Gades institutt, Haukeland universitetssykehus, Bergen
4Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen 


En kvinne i 80-årene ble innlagt grunnet melena etter behandling med diklofenak grunnet ryggsmerter. Gastroskopi ble utført med normale funn, men ileokoloskopi viste en noe uregelmessig slimhinne rundt appendixinnmunningen. Biopsi av området avslørte deler av et sagtagget adenom med lavgradig dysplasi. Pasienten ble videre henvist til endoskopisk reseksjon. Fem måneder senere ble det observert at det sagtaggede adenomet vokste rundt appendixåpningen og inn i appendix vermiformis. 

På grunnlag av funn og tidligere sykehistorie, ble det uført endoskopisk fullveggsreseksjon. Prosedyren foregikk ved at laterale reseksjonsrender først ble markert med en diatermiprobe som referansepunkter. På endoskopet festet vi en plastikk-kopp på 21 mm i diameter og en 23 mm dyp brønn med en innebygd slynge og metallklips på utsiden (FTRD®, Ovesco Endoscopy, Tubingen, Tyskland). Vi inverterte appendix vermiformis inn i tarmlumen ved hjelp av aspirasjon og manipulasjon med tang. Hele lesjonen ble fanget med tangen, for så å bli dratt inn i plastikk-koppen. Deretter ble klipsen utløst, som på forhånd lukket hullet som ville oppstått etter reseksjon, og lesjonen ble resesert med slynge og diatermi på oversiden av klipsen (figur 1). 

Fig 1: Invertering av appendix vermiformis og reseksjon

Prosedyren forgikk ukomplisert sett bort fra en liten blødning som ble koagulert med diatermi. Resektatet (figur 2 og 3) ble så sendt til patologisk vurdering som viste at det sagtaggede adenomet nå hadde utviklet høygradig dysplasi (figur 4), men hadde fri reseksjonsrand (R0-reseksjon). 

Fig 2. Makroskopisk bilde med en vrengt appendix vermiformis, hvor alle vegglagene kan ses. a) submucosa, b) mucosa, c) muscularis propria
Figur 3. Mikroskopisk bilde med alle vegglag. a) mucosa b) muscularis mucosa c) lymfoid aggregat d) submucosa e) muscularis propria f) fettvev fra peritoneum
Figur 4: Området med høygradig dysplasi

Endoskopisk fullveggsesreseksjon er en relativt ny metode innen fleksibel endoskopi som gjør det mulig å fjerne lesjoner opp mot 3 cm i GI-tractus som et fullveggsresektat. Metoden anvendes som et alternativ til kirurgi for mindre, lokalt invasive lesjoner der andre endoskopiske reseksjonsteknikker som endoskopisk mukosal reseksjon og submukosal disseksjon ikke fører til kurasjon. I en nylig publisert studie fra Nederland med 367 pasienter, ble det vist at endoskopisk fullveggsreseksjon hadde en teknisk suksessrate på 83.9%, R0-reseksjonsrate på 82.4% og en komplikasjonsrate på 9.3% (1). Endoskopisk fullveggsreseksjon av lesjoner som involverer apendixåpningen er tidligere beskrevet i detalj (2). Vi beskriver her en komplett reseksjon av hele appendix vermiformis. 

Referanser: 

1. Zwager LW, Bastiaansen BAJ, Bronzwaer MES, van der Spek BW, Heine GDN, et al. Endoscopic full-thickness resection (eFTR) of colorectal lesions: results from the Dutch colorectal eFTR registry. Endoscopy. 2020; 

2. Bronzwaer M, Bastiaansen B, Koens L, Dekker E, Fockens P. Endoscopic full-thickness resection of polyps involving the appendiceal orifice: a prospective observational case study. Endosc Int Open. 2018;06(09):E1112–9. 

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook