Kronprins Haakonsforskningspris til Gülen Arslan Lied

Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi i 2020 går til Gülen Arslan Lied for sin innsats på området matallergi og intoleranse. Lied er professor og leder for Senter for Ernæring ved Universitet i Bergen og overlege ved Seksjon for gastroenterologi og Seksjon for klinisk spesialallergologi, Haukeland Universitetssykehus.

Hun er en aktiv forsker og har bred kompetanse innen forskning på allergi, glutenintoleranse (ikke-cøliakisk glutensensitivitet), ernæring, tarmbakterier og funksjonelle mage-tarm sykdommer (irritabel tarm). NAAFs forskningsfond valgte Lied fordi hun i løpet av kort tid har oppnådd en solid kompetanse og forskningsbakgrunn innenfor et fagfelt som er svært viktig for en stadig økende gruppe mennesker.

Mellom 2001 og 2004 tok hun doktorgrad (PhD) ved Det medisinske fakultet i Bergen i «Matallergi og intoleranser hos voksne». Hun var blant de første som undersøkte 400 pasienter sammen med en tverrfaglig gruppe (MAI: Mat Allergi og Intoleranse gruppe) etter at to Stortingsmeldinger sa at matoverfølsomhet skulle være et prioritert forskningsområde i 2000. Deres resultater var viktig for å belyse årsaksfaktorer hos slike pasienter og kartlegge allergi og intoleranser.

Lied fortsatte forskningen sin som “Postdoc” ved samme universitet, og samtidig fullførte hun sin spesialitet i indremedisin og gastroenterologi. Fra 2006 til 2007 var hun forsker ved Seksjon for gastroenterologi, St. Marks Hospital og «Allergy Research Group», Imperial College i London.

Hun har to spesialiteter (spesialist i indremedisin og i fordøyelsessykdommer), og har godkjennelse i kompetanseområdet i allergologi. Lied er den første i Norge som er spesialisert både i gastroenterologi og allergologi. Hun bruker kompetansen til å undersøke rollen til mage-tarm-systemet og tarmbakterier ved utvikling av allergi og gastrointestinale plager.

I 2012 ble hun Norges første kvinnelige professor innen gastroenterologi. Lied har også vært leder for Senter for ernæring ved Universitetet i Bergen siden 2016. Hun veileder doktorgradsog masterstudenter, og gjennomfører kliniske og eksperimentelle studier.

Hennes forskning fokuserer på matallergier og intoleranser, glutenintoleranse, tarmmikrobiotas rolle ved utvikling av allergi, funksjonelle gastrointestinale sykdommer (IBS), kostholdmikrobiota- interaksjoner, fekal mikrobiota-transplantasjon hos irritabel tarm-pasienter og eksperimentelle dyrestudier.

Lied er opptatt av riktig utredning av matallergi og at pasienter med mage- og tarmplager som er relatert til mat, oppsøker lege for å kartlegge eventuelle matallergier eller intoleranser på en skikkelig måte. Ekte (IgE-medierte) matallergier er sjelden hos voksne pasienter, og en enkel IgG-basert blodprøve ved noen private klinikker vil ikke kunne avdekke allergier og intoleranser. Testene fører til at mange unødvendig fjerner viktige matvarer fra kosten. Det trengs langt grundigere utredning av pasientene.

Prisen deles ut av Forskningsfondet for astma og allergi og tildeles en forsker som har gjort en god innsats for forskning innen astmaog allergifeltet. Forskningsfondet for astma og allergi ble stiftet av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) i 1963. Fondet har som formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren.

P.g.a. Covid-19 blir det offisiell markering i april 2021, Oslo.

NGF-nytt gratulerer prisvinneren.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook