Quiz nr 2 – 2020

1

Svar på Quiz nr 1 – 2020

Det var også denne gang flere forslag. Ingen av dem var dessverre korrekte, men noen av dem var ikke så langt ifra. Fasiten kommer fra Halvor F. Danielsen, overlege i fordøyelsessykdommer, med. avd. Kristiansand som kan opplyse oss om at det er et Mantelcellelymfom.

På vegne av redaksjonen må jeg for øvrig beklage at det snek seg inn en feil i forrige Quiz. De to bildene med volvulus (analt og oralt for sigmoideumvolvulus 2 og 3) var fra en annen pasient, uten spesiell tilgrunnliggende årsak.


Bildequiz av Tom Andre Pedersen

Quiz nr 2 – 2020

Pasient i 70-årene som ble koloskopert pga. flere episoder med forstoppelse og endetarmskreft i familien. Lett redusert Hb. Under skopien fant man denne i cøkum

Hva er dette? (Vi er ikke ute etter appendixåpningen som kan sees i bakgrunnen.)

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook