NGFs årsmøte 2014

Av Stephan Brackmann

Lillehammer sto på kalenderen i år som i fjor. Det var som vanlig godt å få bekreftet at gastroleger er de aller hyggeligste menneskene.

Årsmøtet

Møtet ble åpnet med innlegg fra Gastronet med inviterte foredrag om synspunkter mot (Helge Waldum) og for Gastronet (Geir Hoff), nye ERCP-skjema og ventetider til koloskopi. Torsdag og fredag var det abstraktpresentasjoner. Til sammen ble rekordmange (43!) forskningsprosjekter, litteraturpresentasjoner og kasuistikker presentert for kollegiet. Årsmøtet var meget godt besøkt. Som vanlig var det hyppige spørsmål fra de etablerte gastrolegene på de forreste radene.

Torsdag ble avsluttet med den nå årvisse tradisjon med Johs Myrens Minneforelesning som ble holdt av Arne Skarstein. Vi fikk et berikende tilbake- og innblikk i den historiske utvikling av vintermøtet og hva det betyr å ha dyktige og inspirerende nøkkelpersoner i miljøet. Talen er trykket i sin helhet i denne utgaven av NGF-nytt.

Fredag ventet som vanlig skibussen tidlig på morgenen, etter lunsj ble det abstraktpresentasjoner og generalforsamling. Om kvelden var det festmiddag med utdeling av priser og stipender.

Lørdagssymposiet

Tema var kronisk inflammatorisk tarmsykdom utformet av NGFs Interessegruppe for IBD. Symposiet var godt besøkt, og det faglige utbyttet stort. Flere aspekter ved biologisk behandling ble belyst, inklusive det nye registeret for biologisk behandling og IBD-pasientregister (NOKBil og IBDnor). Tema var også colorectalcancer ved IBD og interessante kasuistikker.

arsmotet

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook