Bildequiz 2/2014

Av Vemund Paulsen 
 

Svar på bildequiz fra nr 1/2014:

Bilde 1.

Bilde 1.

Bilde 1 er fra en pasient som er Whipple-operert og som postoperativ trengte en ernæringssonde til fraførende tynntarmsløp. Jejunalsonden ble anlagt ved hjelp av et nasalskop og wire. Underveis i prosedyren ble dette bildet tatt. Vi tenkte kanskje at noen ville anta at endoskopøren hadde forvillet seg ned i luftveiene. Han hadde i stedet forvillet seg opp i tilførende tynntarmsløp og stoppet ikke før skopet nådde delingen mellom høyre og venstre ductus hepaticus. Bildet viser normale galleganger.

Sommerens utfordring:

Bilde 2.

Bilde 2.

Bilde 2 er sendt inn av Gunnar Qvigstad ved St. Olavs Hospital og tilhører en middelaldrende kvinne som gjennomgikk gastric bypass kirurgi på 2000-tallet og som ble innlagt i 2014 med flere alvorlige episoder med gastrointestinal blødning med Hb-fall til 6-tallet. Etter flere runder med gastroskopier, koloskopier og blødnings-CT uten funn av blødningskilden ble det utført enteroskopi med SBE-skop. Etter litt strev nådde man retrograd opp til den utsjaltede ventrikkelen og fant denne overbevisende blødningskilden i øvre duodenale kne. Hva slags blødningskilde er det her snakk om? Send inn ditt forslag til [email protected].

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook