Det 37. SADE kurs teoretisk del 16.-17. januar 2020 i København

Skrevet av Arne R. Rosseland pensjonert gastrokirurg. (SADE deltager siden 1976).


Den teoretiske delen av SADE-kurset var meget bra. På den praktiske delen hadde det ikke vært så mange deltagere ( 17 i Norge, 5 i Danmark, 1 i Sverige, 1 i Finland), men her i København var det 210 deltagere. Dette var det 5. kurset som ble holdt på engelsk ,etter at Finland ble med. Undertegnede har vært på de fleste nordiske møter siden 1973 og på SADE-kursene siden det første i 1982 (Lysebu Oslo).

Møtet var meget godt lagt opp med 20-30 minutters innlegg og paneldiskusjon der det var naturlig. Det var lange gode pauser med kaffe og noe attåt, og stående/gående lunsj. I pauserommet var det også mulighet for å delta i den interaktive quizzen, med mange artige spørsmål.

Første sesjon omhandlet screening for tykktarmskreft i de nordiske landene. Det er løst på litt ulike vis i de forskjellige land. Alle er nå kommet godt i gang, utenom Norge. Øyvind Holme presenterte hvordan det skal utrulles i Norge, med planlagt utrulling fra 2021.

Det var flotte innlegg om kvalitet ved screening-koloskopi. Martti Frakilla mente vi skulle bruke Kudo-klassifikasjonen på kolorektale neoplasier. Han gjennomgikk de forskjellige teknikker for reseksjoner og mente at vi kan bruke kaldsnare opptil 8-9 mm polypper.

Søren Meissner snakket om stenting av strikturer i kolon. Det kan som kjent brukes som «bridge to surgery» eller ren palliasjon hos meget dårlig pasienter.

Øyvind Holme snakket om oppfølgning etter polyppektomier, som kjent 2-3-5 eller 10 år.

Raf Bisschops fra University Hospital of Leuven, Belgia, holdt flotte «state-of-the-art” forelesninger.

Den første om neoplasier i øsofagus, og det viktigste for oss vanlige endoskopører er å finne disse neoplasiene, og da må du skylle med mer vann, inspisere bedre på sakte tilbaketrekning.

Han holdt også en meget god forelesning om neoplasier i ventrikkel og duodenum, og hvordan man best identifiserer og behandler disse.

Peter Vilmann holdt som vanlig et meget bra innlegg om «endosonography guided diagnosis of cystic pancreatic neoplasms.»

Utstyret for å ta biopsier inne i disse cystiske lesjoner er jo nærmest fantastisk.

Urban Arnelo snakket også om diagnostikk ved pancreaticobiliary neoplasmer.

Men det morsomste for meg var hans redegjørelse om SADEs forskningskomite, og det de har gjort på klassifisering av typer papiller, da jeg har vært så heldig å få gjort ERCP i 40 år (1974 -2014 i Skien).

Khanh Do-Cong Pham fra Bergen holdt ett entusiastisk innlegg om «Drainage of biliary obstruction». Det er fantastisk hva man i dag kan få til med endoskopisk ultralyd og vanlig endoskopi.

En av de siste innleggene var om «Artificial intelligence in endoscopy». Det ble holdt av Thomas De Lange, som nå arbeider i Gøteborg. Han holdt et interessant og detaljrikt innlegg.

Det var gode pauser på kurset slik at man fikk tid til å snakke med forskjellige deltagere. Da kan man få oppdatert seg på hvordan det er på sykehusene rundt om i Norge.

For meg som har vært med lenge er det meget hyggelig og lærerikt å fortsatt få delta i disse kursene. Det gir en meget fin oppdatering av faget. Og så lenge en er aktiv endoskopør er dette meget verdifullt.

Men det slår meg fortsatt: Mange erfarne, dyktige fagfolk gjør powerpoint-tabber. Det er litt for mange som har altfor mye på bildene sine. Det oppleves som håpløst med så mye tekst på bildene og til dels dårlig kontrast. Hvit tekst på lyseblå bakgrunn gjør seg ikke i en stor forelesningssal. Når man snakker til en så dedikert forsamling som er på disse SADE-kursene må man ikke ha med seg «alt».

Ekstra takk til Dorina og hennes kollega som passet på at det gikk på skinner i år også.

Takk for ett flott kurs. Håper jeg kan være med til neste år i Helsinki.

Her en meget blid og fornøyd kursleder i midten (Per Ejstrud) sammen med John Gasdal Karstensen og Urban Arnelo, alle styremedlemmer i SADE.

 


 

SADE æresmedlem

Redaksjonen takker Arne Rosseland for en fin oppsummering fra SADE. Det han ikke nevner, er at han selv ble utnevnt som æresmedlem i SADE på møtet i København. Han var med på å starte SADE tilbake i 1982, og er, som han selv påpekte i takketalen, den eneste gjenlevende av de som var med fra start. Prisen ble delt ut av styret i SADE, fra Norge representert av Khanh Do-Cong Pham og Christian Rushfeldt. Redaksjonen gratulerer!

Bilde 1: Arne Rosseland mottar prisen fra styremedlem Urban Arnelo

 

Bilde 2: Rosseland sammen med de to norske styremedlemmene Khanh Do-Cong Pham og Christian Rushfeldt.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook