Bildequiz 1-2019

Svar på quiz nr 4 – 2018: Samling i bånn:

Pasienten er 69 år gammel mann fra en familie med mye kreft. Far hadde lymfom, mor hadde trolig sarkom. Han behandles for ­glaukom. Ved gastroskopi i januar 2018 ble det påvist sparsomme forandringer av ­duodenum. Histologien viste overraskende folliculært lymfom og ­duodenal type. Han har fått strålebehandling i kurativ ­hensikt, og ­kommer til kontroll. Vekten er stabil og avføringen normal. Han ­røyker ikke.

Funn: Abdomen er bløt og uøm uten patologiske oppfylninger. ­Gastroskopi: Grei instrumentering. Distalt i øsofagus er det Barretts forandringer på 1-2 cm. I antrum er det flekkvis rubor. På medialsiden i pars descendens duodeni er et område på cirka 3 cm med små hvite og frembukende prikker på 1-2 mm. Disse biopseres.

Biopsiene viste duodenalslimhinne med lavgradig follikulært lymfom, passer med primær duodenal type. Biopsier fra ventrikkelslimhinne uten påvist lymfomaffeksjon.

Dessverre har ikke redaksjonen registrert svar fra leserne.

Quiz nr 1 – 2019

Dette bildet er hentet fra øvre GI-traktus hos en gammel kvinne med dysfagi. Funnet ble gjort av Khanh Do-Cong Pham. Hva er årsaken til pasientens symptomer?

Send inn ditt forslag til svar til [email protected]

 

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook