FALK symposium 2018

Tekst: Camilla Bondevik

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen…
(Matthias Claudius-tysk dikter 1740-1815).

Lisboa er stedet for 2 store arrangementer denne våren; Falk IBD symposium for gastroenterologer og Eurovision Song Contest for resten. For 68. året ble Falk IBD symposium arrangert, og 10 heldige norske gastroenterologer tok turen til forstaden Estoril.

Der møtte vi kolleger fra andre nordiske land, totalt opp mot 40 deltakere fra Norden. Med casino like ved Estoril Centro de ­Congressos, var årets tema  «Crossing new Borders in IBD: Thoughts and Demands – From Mechanisms to Treatment”.F. Magro fra Porto ønsket oss velkommen til vårlige Lisboa, og fordelt på 8 sesjoner var 2 dager proppet med foredrag. Under følger en kort oppsummering.

Fra venste Antonija Karoglan, Kristian Espeland, Siri Martinsen og Camilla Bondevik.

Fra venste: Antonija Karoglan, Kristian Espeland, Siri Martinsen og Camilla Bondevik.

«OMICS»

Kunnskap om ulike «OMICS» blir mer og mer sentralt også i klinisk praksis. Dr. Sokol fra Saint-Antoine Hôpital i Paris åpnet med spørsmålet: vert-mikrobiom interaksjoner-realitet eller myte? Det «mikrobiotiske samfunn» i tarmen er grunnleggende for vår helse. Faktorer som gener og miljø påvirker det «mikrobiotiske samfunn». Tapet av den skjøre balansen i tarmens komplekse økosystem er involvert i flere patologiske tilstander, også IBD. Endret tarmflora er ikke bare resultat av sykdom, men en viktig aktør i sykdomsutviklingen.

Kolittens mange ansikter

Dr. Miehlke (Hamburg) slo et slag for å få mikroskopisk ­kolitt (MC) ut av skyggen av sine 2 mer kjente «søsken»; ulcerøs kolitt og Mb. Crohn. Mikroskopisk kolitt gir betydelig reduksjon av livskvalitet for de som er rammet, og er prevalent hos eldre ­kvinner. Men, er det en «virkelig» sykdom eller «bare» ­bivirkning av medikamenter? Dr. Pardi fra Mayo Clinic presenterte ­«bevis» for begge sider; en nylig publisert case-control studie fra ­Storbritannia bekreftet funn fra 2005 der NSAIDs, PPI og SSRI blir utpekt som de største synderne. Til forskjell fra sine mer kjente ­«kolitt ­slektninger», finnes det pr i dag ingen etablert serum- eller fekaltest for å diagnostisere MC. Det finnes heller ingen allment akseptert gradering av sykdomsaktivitet.

Dr. Borralho (Lisboa) guidet oss gjennom kolitt sett fra ­patologens ståsted. Fra patologens perspektiv er ulcerøs kolitt og Mb Crohn eksklusjonsdiagnoser. Flere av de patologiske funnene i ­biopsiene kan være iatrogene, og vanlige tilstander som bakteriell ­infeksjon, iskemi og divertikulose kan gi «forvirrende» histologiske ­bilder. Både dr. Borralho og dr. Pardi kom innom kolitt som kan imitere IBD, utløst av Cell-Cept og immunbasert kreftterapi. Disse ­pasientene vil man nok møte oftere i klinisk praksis. Da er det verdt å repetere oppfordringen fra patologen om utfyllende ­biopsiremisser.

Kirurgi og ekstraintestinale manifestasjoner

Gastrokiruger fikk slippe til i behandling av intraabdominale abscesser, stenoser og fistler. Summa summarum er tverrfaglig tilnærming viktig.

Fokus var det også på ekstraintestinale manifestasjoner av IBD, nyttig å bli minnet på dem. Dr. Vavricka fra Zürich viste oss flere eksempler på slik sykdom. Mange av disse tilstandene blir bedre etter som tarmsymptomene bedrer seg (peri­fer artritt, after i munnhulen, episcleritt og erythema nodosum). Andre opptrer uavhengig av aktiviteten til tarmsykdommen (uveitt og ankylosing spondylitt). Pyoderma gangrenosum og PSC har en mer uklar aktivitetsrelasjon til underliggende tarmsykdom. Prevalensen av ekstraintestinal sykdom ligger rundt 6-7 %, og 1 av 4 pasienter har debut av ekstraintestinal sykdom før selve tarmsykdommen. ­Pasienter med perianal Crohn har større risiko for å utvikle ­ekstraintestinal sykdom.

De kompliserte pasientene

IBD-pasienter med tidligere eller samtidig kreft sees ofte i klinisk praksis. Dr. Beaugerie fra Paris gav en oversiktlig presentasjon om behandlingsanbefalinger for pasienter med aktiv eller tidligere ­cancer. Kolektomi er det tryggeste valget, og ikke
Entyvio til pasienter med premaligne tilstander eller tidligere GI cancer. Dr. van Assche (Leuven) var enig i det utsagnet.

Hvorfor er CMV-infeksjon hos IBD-pasienter fortsatt en ­utfordring for gastroenterologer? Dr. Siegmund (Berlin) skisserte 2 problemstillinger; enten at viruset replikerer uten påvirkning av sykdomsforløpet, eller forverrer sykdomsutviklingen. Til slutt i sitt foredrag presenterte hun en algoritme for utredning og behandling av CMV-kolitt.

I Lisboa kunne man blant historiske bygninger også finne jordens mest sexy toalett….

I Lisboa kunne man blant historiske bygninger også finne jordens mest sexy toalett….

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook