Koloskopikurs Stockholm – 13.-14. mars 2017

Tekst og foto: Roald Flesland Havre


”Live-demo” var rammen for hele første dag på kurset, og interessante kasus ble presentert. Den litt uforutsigbare og direkte undervisningsformen fenger tilhørerne, og den tekniske gjennomføringen var god.

”Live-demo” var rammen for hele første dag på kurset, og interessante kasus ble presentert. Den litt uforutsigbare og direkte undervisningsformen fenger tilhørerne, og den tekniske gjennomføringen var god.

Kurset samlet ca. 90 koloskopører fra hele Skandinavia, men bare 3 norske. Kurskomiteen og foreleserne var bredt sammensatt av noen av de mest erfarne endoskopører fra Sverige, Danmark, Norge foruten blant andre Raf Bischops fra Leuven i Belgia og Evelien Dekker fra AMC i Amsterdam. Her var ikke målet å komme raskest mulig til cøkum, selv om heller ikke dette ble forbigått av Miguel Munoz Navas fra Spania og bl.a. Søren Meissner fra København som deltok under første dags ”live-demonstrasjoner” overført direkte fra  Gastrolab på Karolinska- og Huddinge sykehus. Blant annet fikk vi se hvordan ”serrated polyps”, kan fjernes med endoskopisk mucosal reseksjon (EMR) og hvordan man i noen tilfeller må konvertere til endoskopisk submucosal  disseksjon (ESD) for å komme i mål. Vurdering av polypper med endoskopiske teknikker, bruk av farget lys ved polypp-vurdering ble også presentert. Hvilke polypper kan vi la stå. Hvilke bør fjernes, og hvilke bør man fange opp for histologi? Søren Meissner argumenterte for bruk av kald slynge på polypper under 10 mm, og demonstrerte teknikken for å redusere blødning.

Andre tema som ble tatt opp var koloskopi med bruk av endocuff eller cap for å øke polyppdeteksjonsrate. Det er ikke dokumentert at cap øker polyppdeteksjonsraten, og med endocuff ser det ut for at bare deteksjonen av polypper < 6 mm øker. Teknikkene er i varierede grad tatt i bruk, og medfører en merkostnad på ca 200 kroner per undersøkelse. De viktigste faktorene som øker risiko for intervall-cancere, dvs. cancer som oppstår mellom to koloskopi­undersøkelser, er manglende cøkal intubasjon, dårlig tømming og for kort tid under uttrekking av skopet.

Øyvind Holme, overlege ved Sørlandet sykehus, Kristian­sand og forsker ved UiO holdet forelesninger om hva som var nytt siden 2016 og hvordan koloskopi­kontroller ved Ulcerøs kolitt kan gjennomføres med ”kromo­endoskopi” og målrettede biopsier.

Øyvind Holme, overlege ved Sørlandet sykehus, Kristian­sand og forsker ved UiO holdet forelesninger om hva som var nytt siden 2016 og hvordan koloskopi­kontroller ved Ulcerøs kolitt kan gjennomføres med ”kromo­endoskopi” og målrettede biopsier.

Norske deltakere var, foruten Øyvind Holme, Trond Fladsrud fra Helse-Førde og Roald Flesland Havre fra Haukeland Universitets­sykehus i Bergen. Vi anbefaler varmt dette kurset for norske koloskopører, også de med litt erfaring.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook