Bildequiz

Roald F. Havre


Svar på bildequiz 1 – 2017

To innsendere har besvart quizen med korrekt svar, den ene er konstituert overlege Tor-Erik Mathisen ved Gastromedisinsk avdeling, Sykehuset i Vestfold og den andre er Isaac Essilfie, spesialist i fordøyelsessykdommer, som arbeider i Arendal. De gjenkjente begge røntgentette pellets som benyttes til å beregne kolon-transittid, en undersøkelse som ofte benyttes ved kart­legging av forstoppelse.

Bildequiz 2 – 2017

Bildequizen er denne gang innsendt av NGF-Nytts tidligere så kjente Quiz-mester Vemund Paulsen ved Rikshospitalet. Vi takker for din din raske retur til denne så utfordrende spalte:

En kvinne i 40-årene har i flere år vært innlagt en rekke ganger med obskur, transfusjonskrevende GI-blødning. Gastro- og koloskopier uten funn. Kapselendoskopi utført gjentatte ganger har heller ikke påvist noen patologi, men blod i tynntarmen. Det ble på mistanke om kilde i tynntarmen gjort totalenteroskopi med singelballong­enteroskop, dvs. med peroral og transanal tilgang, totalenteroskopi dokumentert ved hjelp av en klipsmarkering ved øvre maksimale rekkevidde som ble nådd ved tilgang nedenifra. Ved maksimale rekkevidde ovenifra (anslagsvis 3 meter fra Treitz) ble det sett en ca 5 mm forhøyning på slimhinnen, bilde 1. Samme lesjon ses med NBI, bilde 2. Endoskopøren var usikker på om dette kunne være blødningskilden, og ikke minst på hva dette diskrete funnet ­representerte. Det ble tatt en biopsi. Hva viste denne, mon tro?

 

 

Har du bilder av uvanlige eller spesielle funn ved endoskopi? Vi tar vi gjerne imot disse til billedquizen. Sendes [email protected]

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook