EUROSON 2016

Tekst: Birgitte Berentsenbirgitte-berentsen


 

EUROSON 2016 huset EFSUMBs 28. og Dreiländertreffen der DEGUM, ÖGUM, SGUMs 40. jubileum i Leipzig, 26. til 29. oktober. Med ca. 2000 deltagere hadde det faglige programmet mye å by på, særlig innen ultralydelastografi av lever. Elastografi er en ultralydmetode som måler hastigheten av ultralydbølgers passasje gjennom vevet som et uttrykk for elastisiteten (stivheten) i vevet. Det er et ekspanderende spektrum med ultralydbaserte elastografisystemer, og disse gjennomgår nå en omfattende validering for at de skal bli implementert i klinisk bruk.

efsumb_president

EFSUMB President Odd Helge Gilja holder åpningstalen ved Euroson konferansen.

Det ble presentert flere spennende studier med shear wave elastografi (SWE) fra forskjellige leverandører, som viste lovende resultater. Sporea hadde gjort en studie på 320 pasienter med kroniske leversykdommer med øket leverstivhet, og sammenlignet SWE fra GE med FibroScan. Resultatene viste en sterk korrelasjon mellom metodene, og over 90 % gyldige målinger ved begge metodene. Et høydepunkt sett med norske øyne, var at Anesa Mulabecirovic, lege og stipendiat ved UiB, vant Young Investigator Award for foredraget «In vitro quantification of tissue elasticity using three shear wave elastography platforms on liver fibrosis phantoms». Mulabecirovics studie tok for seg Samsung RS80A pSWE, Philips iu22 ARFI pSWE og GE Logiq E9-SWE med hensikt å evaluere og validere reproduserbarhet av elastografimålinger på leverfibrotiske fantomer med kjent stivhet. To individuelle undersøkere utførte alle målinger parallelt.

a%cc%8arets-vinnere_young-investigator

Årets vinner av “Young Investigator Award” for foredraget «In vitro quantification of tissue elasticity using three shear wave elastography platforms on liver fibrosis phantoms», stipendiat Anesa Mulabecirovic (til venstre). Hennes veiledere er Odd Helge Gilja og Roald F. Havre.

 

Hver undersøker gjorde 10 separate målinger av hvert fantom. Deretter ble systemene statistisk evaluert. Alle systemene brukt i studiet viste høy reproduserbarhet ved kvantitative målinger utført på leverfibrosefantomer og en utmerket inter- og intraklassekorrelasjon. GE SWE hadde den bester inter- og intraklassekorrelasjonen, mens Philips og Samsung viste stivhetsmålinger som var nærmest stivhetsverdiene til fantomene.

På sesjonen om pancreas hadde både Trond Engjom og Kim Nylund gode presentasjoner om henholdsvis abdominal ultralyd av pancreas, og perfusjonsmålinger i pancreas med kontrastforsterket ultralyd (CEUS). Adrian Saftoiu holdt et foredrag om elastografi ved EUS av pancreas. Saftoiu beskrev metoden som er et ekstra redskap for karakterisering av pancreaslesjoner, og som i noen tilfeller kan brukes i differensialdiagnostikken mellom kronisk pankreatitt og adenokarsinom. Enkelte små adenokarsinomer kan fremstå som myke med elastografi. Hvis man imidlertid finner hypovaskulær arteriefase med kontrastultralyd og øket hardhet med elastografi ved EUS, har man en god indikasjon på malignitet ved FNA-negative svulster.

presidenten-og-kongresspresident

Presidenten av EFSUMB og kongresspresident, Odd Helge Gilja (t.v.) sammen med den tyske kongresspresidenten, Andreas HJ Hagendorff (t.h.).

Noen sesjoner om abdominal ultralyd og GI-ultralyd var det også. EFSUMBs president, Odd Helge Gilja, presenterte EFSUMBs retningslinjer for intestinal ultralyd, der naturligvis IBD er en viktig indikasjon. Elisabeth K. Steinsvik holdt foredrag om sin studie på funksjonstesting av magesekk med ultralyd ved gastroparese og funksjonell dyspepsi. Kim Nylund holdt et spennende foredrag om bruken av CEUS av tarm, og konkluderte med at CEUS kan være nyttig i vurdering av inflammatorisk aktivitet, og til å skille mellom inflammasjon og fibrose. Videre er CEUS nyttig ved spørsmål om avaskulære lesjoner, abscesser og inflammasjon. Nylund vant prisen for beste poster i sin kategori for sitt arbeid på elastografi av tarm.

Neste års EUROSON-kongress avholdes 22. til 25. september 2017 i Ljubljana, Slovenia.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook