Bildequiz

 

Vemund_Paulsen_farger

Vemund Paulsen

Tekst: Vemund Paulsen


 

Svar på bildequiz fra nr. 2/2016

bilde-1

Bilde 1.

Bilde 1 viser en hvit strengstruktur som ligger utenpå colon og representerer en ventrikuloperitoneal shunt hos en pasient med hydrocephalus. Redaksjonen mottok riktig svar fra vår trofaste leser Thomas Heggelund fra AHUS og fra Stig Ove Brynhildsvoll som er overlege på Patologisk avdeling i Drammen. Det gleder selvsagt redaksjonen at andre enn gastromedisinere og -kirurger leser NGF-nytt.

 

 

 

bilde-2

Bilde 2

Bilde 2 viser tallrike små dyprøde, velavgrensede, lett eleverte lesjoner i ventrikkelen til en eldre mann med ubehag i øvre abdomen. Vi fikkinn noen svar, men ingen rette på denne oppgaven. Det ble tatt biopsier ved flere anledninger uten at patologene kunne stille noen diagnose, heller ikke etter revurdering av histologien ved en universitetsklinikk. Endoskopibildene ble forevist flere erfarne kollegaer. Flere hadde sett slike lesjoner før. Patologene ble bedt om å utføre immunhistokjemisk undersøkelse på HHV8, og denne var sterkt positiv. Pasienten har altså Kaposis sarkom. Det er ikke påvist immunsvikt hos pasienten, og han bruker ingen immunhemmende medikasjon. Helt tilsvarende bilder ble trykket i denne spalten i NGF-nytt nr. 3/2012. Brynhildsvoll er opptatt av samhandlingen mellom klinikere og patologer, og han siteres på følgende: «Det er en slående forskjell på GI-patologer og gastroenterologer der (USA) og her hjemme; GI-patologene kan mye mer klinikk enn patologene i Norge, og klinikerne kan mye mer patologi enn klinikerne her hjemme. Dette kan vi lære mye av! GI-patologer bør kunne en god del om tolkning av endoskopibilder, og gastroenterologer bør kunne mye histopatologi! Klinikopatologisk korrelasjon må stå i sentrum. Jeg tror på det!»

Denne kasuistikken understreker poengene til dr Brynhildsvoll, og for så vidt også at å lese NGF-nytt kan være nyttig.

bilde3

Bilde 3

Dagens utfordring

Bilde 3 er sendt inn av Christian Corwin, Rikshospitalet, og viser coecum hos en middelaldrende mann som kom til koloskopi som ledd i oppfølgingen av ulcerøs kolitt. Pasienten hadde ingen plager, og det var ingen aktive kolittforandringer. Christian fant en submukosal oppfylning i appendix-ostiet. Lesjonen ble palpert med biopsitang og var hard. CT viste en dilatert appendix, men var ellers ikke avklarende. Hva kan dette være og hvordan bør funnet avklares videre?

Redaksjonen vil gjerne ha gode forslag til diagnose og forslag til videre håndtering. Send inn ditt svar til [email protected]

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook