Bildequiz

Vemund_Paulsen_farger

Vemund Paulsen

Tekst: Vemund Paulsen


Svar på bildequiz fra nr 1/2016:

Bilde 1A er fra midtre øsofagus til en middelaldrende mann med dysfagi som tidligere var blitt bestrålt for lymfom i mediastinum. Biopsier av tumor kunne i første omgang ikke avgjøre om det dreide seg om neoplasi eller reaktive forandringer. Det ble derfor besluttet å gjøre slyngereseksjon av det meste av tumor (”debulking”). Dette ble utført med betydelig symptomatisk effekt. Histologi av det 2 cm store opphentede preparatet viste entydig plateepitelkarsinom. Bilde 1B viser tomten etter reseksjonen, med fortsatt (histologisk verifisert) gjenværende tumorvev. Videre behandling er enda ikke bestemt.

bilde-1

Bilde 1A og 1B.

Det kom kun inn ett forslag fra leserne denne gang. Kristian Espeland fra AHUS mente at dette kunne være øsofaguscancer (dog med en viss grad av helgardering), og han hadde rett.   

Dagens første utfordring

Bilde 2 er sendt inn av Marius Vinje fra Gastromed. avd, Vestre Viken, Bærum og er tatt under en koloskopi.  Pasienten er en eldre mann med kjent, behandlet hydrocephalus. Koloskopien ble utført på grunn av residiverende blødninger per anum. Bildet er tatt fra høyre fleksur, og den hvite linjen man ser under den blålige leverskyggen beveget seg med respirasjonen. Skjønner våre oppvakte lesere hva den hvite linjen representerer?

bilde-2

Bilde 2

Dagens andre utfordring

Bilde 3 er sendt inn av Magnus Krekvik, Helse Møre og Romsdal, Kristiansund og er tatt fra magesekken til en eldre mann med tidlig metthetsfølelse. Funnet er karakteristisk, men patologene må få klar beskjed om hva de skal lete etter for å sikre diagnosen. Hvilken tilstand er endoskopifunnet karakteristisk for?

bilde-3

Bilde 3.

Redaksjonen vil gjerne ha gode forslag til diagnose på disse to kasuistikkene.
Send inn ditt svar til [email protected]

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook