Ålesund 2016

Tekst: Stephan Brackmann   Foto: Frode Lerang og Stephan Brackmann


_1

Som vi skulle erfare under festmiddagen, var et IBD-møte i Ålesund foreslått gjentatte ganger for ECCO. I år ble det virkelighet og kombinert med Midtnorsk IBD-møte. IBD-interesserte leger og sykepleiere deltok i et faglig sterkt arrangement. Sosialt ble det et av vinterens høydepunkter, takket være det lokale gastromiljøet og deres familier.

1

Faculty ECCO Workshop Ålesund 2016.

 

ECCO Educational Workshop reiser rundt i Europa og arrangerer faglige møter med fokus på pasientkasuistikker. Målet er å synkronisere behandlingen av IBD blant ECCO-medlemslandene og implementering av ECCO Guidelines. Kostas Katsanos fra Ioannina, Hellas og Nik Ding fra London kom til Ålesund som ECCOs representanter og gjesteforelesere. For øvrig ble vi geleidet av Ingrid Prytz Berset, Christine Slinning, Faris Majeed og Dag Arne Lihaug Hoff gjennom kasuspresentasjoner med felles diskusjon i salen. Blant temaene var behandling av fistler, pouchitt, postoperativ oppfølging og de-eskalasjon av immunosuppressiv behandling når pasienten har kommet i remisjon. Selv om det var enighet om basale behandlingsprinsipper, så ble det livlig diskusjon rundt enkelte temaer, for eksempel bunnkonsentrasjonsstyrt biologisk behandling og kombinasjon av flere biologiske legemidler. State-of-the-art-forelesingen avhandlet «Opportunistic infections in IBD patients on immunosuppressive therapy».

2

MNGFs Nasjonale IBD-symposium.

 

Så var bordet dekket for Midtnorsk Gastroforums (MNGF) nasjonale IBD-symposium. Programmet belyste mange relevante IBD-emner. Vi fikk blant annet demonstrert håndholdt ultralyd v-scan, lære om de nye JAK-hemmerne, oppfølging av ungdommer på vei fra barne- til voksenavdeling og litt av hvert rundt bekkenreservoarkirurgi i Norge, sett fra et midtnorsk perspektiv. Mange fulgte også interessert et velholdt foredrag om T-lymfocytter og Microsporidia-infeksjon ved Crohns sykdom presentert av Ignatio Catalan fra St. Olavs og Levanger hospital. Gjesteforeleser var Ernst Kuipers fra Erasmus MC Rotterdam med et foredrag om screening av sporadisk CRC. Interessant var å følge konstruksjon og bruken av en virtuell populasjonsmodell for å kunne estimere effekten av tiltak før en testet dem i praksis. I pausen kunne en vandre langs utstillingene til industrien, som hadde stilt opp mann-(og kvinne)sterke.

3

Noen av deltagerne på ECCO Workshop.

 

Som mange vet er naturen storslagen i Ålesund-traktene og gjestfriheten likedan. Det fikk vi oppleve på nært hold. Utsikten over hav og fjell i solnedgangen fra restaurant Fjellstua var storslagen på fredag kveld og stemningen blant gjestene deretter. Men det skulle bare være opptakten. Både toppskitur til Kolåstind, men også fottur til Storhornet for de som ikke ville gå på ski, ble en stor suksess påfølgende dag. Med en praktfull båttur kom vi oss til foten av fjellet mens familiene til Ingrid og Christine kjørte ut med bil for å kunne bringe oss til snøgrensen. Derfra var det hardt arbeid. En del av gruppen klarte det nesten helt opp, men måtte snu like før toppen pga. tåket. De øvrige fra gruppen stoppet et stykke lengre nedenfor tåken og nøt utsikten med en varm kopp kaffe og sjokolade i hånden. Nedkjøringen på kryss og tvers av «egne spor» var på alle måter en flott belønning for strevet. Så var alle invitert til Ingrids hjem til bacalao-festmiddag. Der var det dekket med hvit duk, og staben fra hele gastroavdelingen hadde stelt i stand til fest. I veggene satt det mye «bacalao»-historikk, med interiør og personlige eiendeler fra tørrfisktiden til Ingrids bestefar. Bacalao-konkurransen mellom Ingrid og vår portugisiske gjest fra Takeda ble avgjort i favør av vertskapet, men begge parter ble behørig omtalt i takk for maten-talen fra Arvid Hamrin, den eneste svenske legen som hadde meldt seg på symposiet. Kvelden ble avsluttet med danselek til tidlig morgenstund.

4

På vei opp til restaurant Storhornet.

5

Fjordcruise til toppskituren.

6

Toppskiturentusiastene.

8

Toppskiturentusiastene.

9

Bacalao-festmiddag lørdag kveld.

 

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook