Bildequiz 4/15

 

Bilde 1.

Bilde 1.

Bilde 2.

Bilde 2.

Svar på bildequiz fra nr. 3/2015

Bilde 1 og 2 er fra en pasient med svelgvansker. Diagnosen Zenkers divertikkel var kjent, og det ble noen måneder i forveien utført laserspalting av krikofaryngealmuskelen ved ØNH-lege. Han hadde imidlertid vedvarende dysfagi. Ved undersøkelse med vanlig gastroskop fant man et signifikant restdivertikkel (bilde 1). Det ble i lett sedasjon utført nålespalting med frihåndsteknikk og bilde 2 viser resultatet etter prosedyren. Pham Khanh Do-Cong (Haukeland), Helge Evensen (Ullevål), Kjell Kett (tidligere RH) og Faris Majeed (Ålesund) fattet alle umiddelbart hva dette dreide seg om. Redaksjonen lurer på om oppgaven var for lett.

Bilde 3.

Bilde 3.

Dagens utfordring

Bilde 3 viser en gjenstand hentet ut av ventrikkelen til en noe overvektig pasient av Terje Løitegård, Vestre Viken, Drammen. Hva kan dette være?

Redaksjonen ønsker seg også denne gang gode forslag. Send gjerne også dine bilder av spennende endoskopiske funn til denne spalten.

Send inn ditt forslag til: [email protected]

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook