Stipendtildelinger og Abstraktvinnere

Stipendtildelinger fra industrien

Abbot
Stipendet på 25 000 kr ble gitt til Friedemann Erchinger (Måling av innholdsstoffer i duodenalsaft. A multimodal approach to diagnose patients with chronic pancreatitis)

stipend1

Humanstipenet/Abbvie:
Stipendet på 100 000 kr ble fordelt med 50 000 kr på Morten Jacobsen (Karakterisering av en ex vivo vevsmodell for studier av IBD-biopsier) og 50 000 kr på Trond Espen Detli (Novel biomarkers in inflammatory bowel disease)

stipend2

Olympus
Stipendet på 25 000 kr fordeles med 15 000 kr til Silje Thorsvik (Dette prosjektet gjelder mulige inflammasjonsmarkører som sammenlignes med resultat av vanlig klinisk utredning samt calprotectin i samme avføringsprøve) og 10 000 kr til Samuel Agaze (SWAZINOR prosjektet).

stipend3

stipend4

Tillots Pharma (allerede utdelt)
Valery Glazjov / Per Sandvel

Stipendmottakere fra NGF forskningsfond

Hilde Risstad:
Endring i betacellefunksjon og gallesyreprofil 5 år etter gastric bypass og duodenum-omkobling – en randomisert klinisk studie.

Morten Jacobsen:
Utilize a dual-flow chip-based model for cultivation of intestinal biopsies to Study intestinal fontene sushi as nutritional components, bacteria and clinical therapeutics.

Tom Chr. Martinsen:
The concentration of mesalazine in the mucosa of the left hemicolon and rectum in patients with ulcerative colitis.

Sven-Petter Haugvik:
Isolering av DNA, RNA og oppsett av vevsmatriser (tissue microarray) fra nevroendokrine pankreassvulster samlet i “Tematisk forskningsbiobank for nevroendokrine svulster ved Oslo universitetssykehus.”

Abstraktvinnere

Bedømmelseskomiteen har bestått av Per Martin Kleveland, Trygve Hausken og Truls Hauge. Følgende priser ble delt ut:

Beste arbeid utenfor universitetssykehus:

Petter Hære.

Liberal biopsipraksis på Sørlandet – finner vi cøliakerne?
Hære P, Høie O, Holck-Steen J, Dahslett T, Hasund A, Noraberg G, Lindenburger W. Medisinsk avdeling, Gastromedisinsk seksjon, Sørlandet Sykehus HF Arendal

Beste kliniske arbeid universitetssykehus:

Martin Kummen.

Tarmfloraen hos pasienter med primær skleroserende kolangitt er forskjellig fra friske og pasienter med ulcerøs kolitt uten gallegangssykdom.
Kummen M1,2,3,4, Holm K1,2,3,4, Anmarkrud JA1,2, Vesterhus M1,5, Høivik ML6, Trøseid M2,4,7, Schrumpf E1,3, Moum B2,6, Aukrust P2,3,4, Karlsen TH1,2,3,4,8, Hov JR1,2,3,4,8

1Norske senter for PSC, 2Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet; 3Institutt for klinisk medisin; 4K.G. Jebsen-senter for betennelsesforskning, Universitetet i Oslo, Oslo; 5Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi, Universitetet i Bergen, Bergen; 6Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus Ullevål; 7Seksjon for klinisk immunologi og infeksjon; 8Seksjon for gastromedisin, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, Oslo

Beste eksperimentelle arbeid:

Morten Jacobsen
Karakterisering av en ex-vivo vevsmodell for studier av IBD biopsier.
Jacobsen M1,3,4, Dawson A2, Indrelid S3

1Medisinsk avdeling, Sykehuset Østfold, 1603 Fredrikstad; 2University of Hull, Hardy Building Cottingham Road, HULL, HU6 7RX, UK; 3Norges miljø og
biovitenskapelige universitet, Postboks 5003 NMBU, 1432 Ås; 4Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for gastro og barnekirurgi, Kirkeveien 166, Ullevål sykehus, 0450 Oslo.

Beste presentasjon:

Natalie Lie Berntsen

Etablering av en ny kirurgisk dyremodell for kolangitt.
Berntsen, N.L.1,2,3, Fosby, B.1,4, Tan, C.1, Schrumpf, E.1,2,3, Foss, A.3,4, Line, PD.4, Karlsen, T.H.1,2,3,5, Blumberg, R.S.6, Melum, E.1,2,5

1Norsk senter for PSC, Avdeling for Transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo; 2K.G. Jebsen senter for betennelsesforskning, Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo; 3Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo; 4Gastroenterologisk seksjon, Transplantasjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo; 5Avdeling for transplantasjonskirurgi, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo; 6Division of Gastroenterology, Hepatology and Endoscopy, Department of Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA 02115, USA

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook