Kromoendoskopi – en enkel, men effektiv metode for å identifisere subtile lesjoner i tarmslimhinnen

Tekst og bilder: Stephan Brackmann [email protected]
Brackmann Kromoendoskopi Picture1

Bilde 1) Kolonslimhinne ufarget i nedre del og farget med indigokarmin i øvre del.

Kromoendoskopi er en endoskopi der man dusjer slimhinnen med et fargestoff, enten med metylenblått eller indigokarmine. Det er en effektiv metode for å synliggjøre subtile/diskrete uregelmessigheter i tarmslimhinnen som lett oversees ved vanlig endoskopi med hvitt lys. Det har vært vanlig å bruke i andre land, for eksempel Tyskland, men er ikke så utbredt i Norge.

Metoden er enkel, krever ikke ekstrautstyr, og tar ikke mye mer tid enn vanlig endoskopi. Imidlertid er det dokumentert at en identifiserer 3-4 ganger så mye dysplasi ved ulcerøs kolitt eller Crohns kolitt (1) og metoden vil også kunne gjøre det lettere å oppdage flate polypper, som ofte forekommer i høyre kolon.

Brackmann Kromoendoskopi Picture2

Bilde 2) Avbrekk i den sirkulære slimhinne-arkitekturen blir lett synlig ved farging med indigokarmin.

Hva gjør metoden så effektiv?

Ved vanlig endoskopi med hvitt lys fremstår overflaten til slimhinnen i tykktarmen som å være glatt (bilde 1 nedre del). Imidlertid består den av bittesmå riller som strekker seg ut sirkulær rundt hele sirkumferensen. Disse blir synlige når man farger slimhinnen tynt med fargestoff (bilde 1, øvre del). Fargen blir nemlig liggende igjen i rillene, etter at man har fjernet alt overskytende blek. Det gir et anatomisk korrelat som man kan følge langs hele sirkumferensen. En lesjon, om den er aldri så liten, fører til at denne arkitekturen blir opphevet, noe som øyet lett legger merke til (bilde 2). Lesjonen kan så nærmere iakttas og eventuell fjernes, biopseres etc. Med andre ord, fargingen forsterker kontrasten av det vi ser på med endoskopi, uten å endre andre tekniske innstillinger.

Hva brukes for å farge?

Det kan brukes metylenblått eller indigokarmin. Undertegnende har mest erfaring med sistnevnte. Indigokarmin er et godkjent tilsetningsstoff i næringsmidler (E132) og regnes som ufarlig å bruke ved kromoendoskopi. Allergi mot indigokarmin forkommer, men er svært sjelden. I motsetning til metylenblått tas den ikke opp i cellene. Fargene blandes ut i vann, jfr. tekstboks ”hurtiganvisning”.

Hurtiganvisning

Indigo Carmine 8mg/ml, 5 ml ampuller,
10 ampuller per pakning, bestilles på apotek.

Blandes ut med vann: 5 ml Indigo Carmine + 35 ml vann i en bolle rett før koloskopien.

Blandingen suges opp i 60 ml sprøyte og appliseres via spraykateter fra Olympus: Modell No. PW-5V-1, working length 2400 mm, minimum channel size 2.8 mm diameter. Et spraykateter kan brukes om igjen etter sterilisering. I snitt brukes mellom 3-5 ampuller indigokarmine per koloskopi med indikasjon dysplasiscreening ved ulcerøs eller Crohns kolitt.

Hvordan utføres fargingen?

En forutsetning for å lykkes er at tarmen er veldig bra tømt. Små slim-kladder som klistrer seg til veggen vil forhindre at fargen legger seg på slimhinnen, den blir isteden liggende opp på slimet. En slim-kladd i en ellers bra tømt tarm kan imidlertid være varseltegn for en lesjon, for eksempel en flat polypp. Det er med andre ord ikke uten grunn at slimet har blitt hengende der. Slike funn bør altså ikke ignoreres (bilde 3).

Brackmann Kromoendoskopi Picture3

Bilde 3) Slim-kladd som sitter oppå en flat polypp.

Som regel farger man segment for segment på vei ut. En kan med fordel bruke en dusj-kateter (jfr.tekstboks for spesifikasjon). Da vil en lett kunne farge slimhinnen i hele sirkumferensen uten å endre stillingen til pasienten. Hvis ikke man har et slikt kateter, kan man fylle en 60 ml sprøyte med 20 ml av fargeblandingen og 40 ml luft. Luftputen brukes for å presse fargeblandingen gjennom biopsikanalen.

Metoden er enkel, og kan tas i bruk umiddelbart, uten nærmere opplæring. Dog tar det litt tid å få til gode fargeresultater. I begynnelsen er det ikke alltid like lett å få til jevn farging av et helt segment i en seanse. Øvelse gjør mester, også her.

Litteratur

1) Kiesslich R, Fritsch J, Holtmann M, et al. Methylene blue-aided chromoendoscopy for the detection of intraepithelial neoplasia and colon cancer in ulcerative colitis. Gastroenterology 2003;124:880-8.
2) Marion JF, Waye JD, Present DH, et al. Chromoendoscopy-targeted biopsies are superior to standard colonoscopic surveillance for detecting dysplasia in inflammatory bowel disease patients: a prospective endoscopic trial. Am J Gastroenterol 2008;103:2342-9.
 
 
NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook