Nordic EUS 2016

Roald Flesland Havre


24.-25. november ble et nordisk møte i endoskopisk ultralyd arrangert i Bergen. Møtet samlet til sammen oppunder 100 deltakere med alt fra klinikere, patologer og endoskopisykepleiere til industrideltakere og deltakere fra utstyrsleverandører fra nordiske, men også andre europeiske land. Tema som ble fokusert på var hvordan man skal få mest mulig ut av EUS-veiledede vevsprøver, diagnostisering av pancreascyster samt behandling av pseudocyster og nekroser som kan oppstå etter akutte pankreatitter.

Både gastromedisinere og kirurger utfører endoskopisk ultralydveiledede prosedyrer i de nordiske land, i Danmark har det typisk vært kirurger som har hatt denne oppgaven, og i Norge, Sverige og Finland har det oftest vært gastromedisinere.  Danmark representert ved bl.a. prof. Peter Vilmann, har vært sentral i utviklingen av nåler for å ta vevsprøver. I dag har vi et bredt utvalg av nåler som egner seg for cytologi og biopsitakning fra ulike vev. Hvilke som egner seg best og hvordan teknikken bør være for å få best mulig diagnostisk resultat er imidlertid en kjede av handlinger som ikke bare gjelder valg av nål, men også hvordan man håndterer prøvematerialet, hva slags medium man sender det på, og hvilke teknikker som benyttes ved patologisk avdeling og ikke minst erfaringen til patologen som vurderer prøvematerialet.

Fra kurset på første rad ses fra venstre: Riadh Sadik (Gøteborg), Hazem Hasan (København), Peter Vilmann (København), Asgaut Viste (Bergen), Marc Giovannini (Marseille) og Jan Werner Poley (Rotterdam).

Arrangør selfie av Khanh Cong-Do Pham og Roald Flesland Havre.

Både gastromedisinere og kirurger utfører endoskopisk ultralydveiledede prosedyrer i de nordiske land, i Danmark har det typisk vært kirurger som har hatt denne oppgaven, og i Norge, Sverige og Finland har det oftest vært gastromedisinere.  Danmark representert ved bl.a. prof. Peter Vilmann, har vært sentral i utviklingen av nåler for å ta vevsprøver. I dag har vi et bredt utvalg av nåler som egner seg for cytologi og biopsitakning fra ulike vev. Hvilke som egner seg best og hvordan teknikken bør være for å få best mulig diagnostisk resultat er imidlertid en kjede av handlinger som ikke bare gjelder valg av nål, men også hvordan man håndterer prøvematerialet, hva slags medium man sender det på, og hvilke teknikker som benyttes ved patologisk avdeling og ikke minst erfaringen til patologen som vurderer prøvematerialet.

Arrangører og bidragsytere til Nordic EUS 2016: Fra venstre: Hazem Hasan, Riadh Sadik, Marc Giovannini, Jan Werner Poley, Paivi Siltala (Cook Medical), Roald Flesland Havre, Khanh Cong-Do Pham, Peter Vilmann, Palle N. Schmidt.

Cyster

Cyster i pankreas oppdages ofte tilfeldig på CT- eller MR bilder tatt av en annen årsak. Når de først er oppdaget er EUS ofte benyttet som videre utredning og EUS- morfologi kan gi grunnlag for videre valg med hensyn til reseksjon eller oppfølging. Videre er EUS veiledet cystetapping noen ganger nyttig for å gi cytologi eller for å måle nivå av tumormarkører (CEA) i cystevæske. Likevel er det sannsynlig at denne diagnostikken kan utvikles videre ved hjelp av protein eller DNA analyse av cysteinnholdet. Blant annet er det flere sentre som for tiden skaffer seg erfaring med  mikrobiopsier fra cysteveggen i pancreascyster tatt gjennom EUS nål.

 

Tumor i pankreas med EUS-kontrast. Bildet viser B-mode EUS til høyre og kontrast forsterket EUS i bildet til venstre. Tumor i pankreas fremstår anekkoisk i B-mode bildet. I kontrastbildet som er tatt 34 sekunder etter bolusinjeksjon med Sonazoid UL kontrast, ser vi tydelig utvasking av kontrasten og at tumor fremstår mer kontrastfattig enn omliggende pankreasvev, men likevel med perfusjon. Histologisk diagnose: adenocarcinom. (Foto: R.F. Havre).

”Walled-off-necrosis”

Kan være en komplikasjon etter akutt pancreatitt og medføre langvarig sykelighet og behov for innleggelse. Det er i slike tilfeller viktig å avvente EUS veiledet terapi til nekrosen er vel demarkert fra viabelt vev. Deretter kan man i mange tilfeller anlegge EUS veiledet metallstent til det nekrotiske området for deretter å gjøre direkte endoskopisk nekrosektomi (DEN). Da føres skopet inn i det nekrotiske området og man løsner det nekrotiske materialet ved fysisk å trekke i materialet ved hjelp av en endoskopisk slynge eller lignende. Gode redskaper for å gjøre DEN er viktig for utviklingspotensialet innen utvalget av endoskopiske redskaper. Palle N. Schmidt fra Danmark viste oss eksempler på nekrosektomier som var utført både endoskopisk og perkutant med endoskopiske teknikker.

Endoskopisk UL av «walled-off-necrosis» under innleggelse av selvekspanderende metallstent (Hot Axios). Vi ser at stenten er åpen i cystelumen. Den trekkes så tilbake mot cysteveggen før den luminale del av stenten frisettes.

 

Bilde av selvekspanderende metallstent (Hot Axios) fra ventrikkellumen der man ser at det tømmer seg nekrotisk materiale gjennom stenten. (Bilde K.C.D. Pham).

EUS i palliativ behandling

En kjent metode for smertebehandling ved kreft i bukspyttkjertelen ble igjen trukket frem som nyttig og effektiv av Olav Hevrøy fra Bergen og Marc Giovannini fra Marseille. EUS kan også bidra med planlegging av strålefelt gjennom EUS veiledet implantasjon av strålemarkører. Vi fikk ved live demo se hvordan dette kan gjøres i praksis. I tillegg mener vi at EUS veiledet terapi egner seg for palliativ behandling av stenoser i GI-tractus. I tilfeller der man ikke kan legge stent for å opprettholde lumen, er det et alternativ å anlegge ”lumen appoximating metal stents” som forbindelse mellom tarmslynger eller fra ventrikkel til tarm for å opprettholde passasje i GI tractus.

Å arrangere et internasjonalt møte på høyt faglig nivå viste seg å vekke større interesse enn vi hadde forutsett. Etter flere år med lite deltakelse på det norske EUS kurset var det en stor oppmuntring at vi klarte å tiltrekke oss interesse fra både norske, danske, svenske og finske fagmiljøer som driver med EUS. Vi håper vi har lagt et grunnlag for å gjentagende Nordic EUS i de kommende år med rullerende arrangementer i de nordiske landene. Vi takker også for helhjertet oppslutning om arrangementet fra industrien, og håper at dette kan fortsette som et fruktbart samarbeid. Neste års Nordic EUS vil finne sted i Gøteborg, ved Sahlgrenska Sjukhuset 8.-9. november 2018.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook