Currently Browsing: 03
Kommentarer er skrudd av for Kromoendoskopi – en enkel, men effektiv metode for å identifisere subtile lesjoner i tarmslimhinnen
03.02 2012
Brackmann Kromoendoskopi Picture3

Kromoendoskopi er en endoskopi der man dusjer slimhinnen med et fargestoff, enten med metylenblått eller indigokarmine. Det er en effektiv metode for å synliggjøre subtile/diskrete uregelmessigheter i tarmslimhinnen som lett oversees ved vanlig endoskopi med hvitt lys. Det har vært vanlig å bruke i andre land, for eksempel Tyskland, men er ikke så utbredt i Norge.

Kommentarer er skrudd av for Bildedokumentasjon ved gastrointestinal endoskopi
03.02 2012
Bildedokumentasjon Figur IX

Gastrointestinale endoskopier har fortrinnsvis vært dokumentert i form av journalnotater på tross av at det er en visuell undersøkelse. Systematisk og gjennomtenkt bruk av bilder vil kunne føre til mer objektiv og etterprøvbar dokumentasjon.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook