Currently Browsing: Nytt fra fagmiljøene
0
11.04 2018
Figur 1. Risiko for A) cirrhose og B) hepatocellulært carcinom avhenger av HBV virusmengde. Adaptert fra Chen CJ et al (1) og Iloeje UH et al (2).

Tekst: Asgeir Johannessen, overlege, infeksjonsmedisinsk avdeling, Sykehuset i Vestfold Hepatitt B er en viktig årsak til cirrhose og hepatocellulært carcinom (HCC) på verdensbasis. I Norge sees kronisk hepatitt B særlig… [Les mer]

0
20.10 2017

Tekst: Birgitte Berentsen NeuroGASTRO arrangeres årlig av European Society for Neurogastroenterology and Motility (ESNM) og er et tverrfaglig møtepunkt for både basale og kliniske ­forskere. Årets NeuroGASTRO ble avholdt på… [Les mer]

0
05.05 2017

Ole-Christian Rutherford1, Waleed Ghanima1, Svein Roseth2, Odd Erik Johansen2,Dan Atar3 1Sykehuset Østfold HF, Kalnes, Norge. 2Boehringer Ingelheim Norge KS, Asker, Norge. 3Oslo Universitetssykehus (Kardiologisk avd B) og Universitetet i Oslo,… [Les mer]

0
02.05 2017

Einar Husebye. Avdelingssjef dr. med. Leder av Legemiddelkomiteen i Vestre Viken Hva handler diskusjonen om Anbud på legemidler har vært offentlig tilgjengelige i Norge i over 20 år. Etter at… [Les mer]

0
27.04 2017

Paul Linnestad (a), Ina Aarnes Breder (b), Kjell Brøndbo (c) a. Avdeling for fordøyelsessykdommer, OUS-Ullevål. b. Nydalen DPS allmennpsykiatrisk poliklinik. c. ØNH-avdelingen, OUS-Rikshospitalet Mange eldre mennesker har svelgproblemer. En ganske… [Les mer]

« Previous Entries Next Entries »

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook