Currently Browsing: Intervju
0
16.02 2021

Som gastroenterolog er det svært interessant å studere mikrobiota nærmere, da det fortsatt er flere uløste spørsmål knyttet til patogenesen ved IBD, som vi bredt kan definere som en overreaksjon… [Les mer]

0
07.11 2019
Seyoum Weyessa

Intervjuet av: Linn Bernklev. Bilder: Private Jeg møter Weyessa i pauserommet på Ski sykehus for et intervju. Han er en pensjonert gastrokirurg med et smittende godt humør og et faglig… [Les mer]

0
11.04 2018

Tekst/bilde: Kim Nylund Oppveksten Trygve Hausken ble født i 1951. Hans far var lege og det var ikke lett å finne seg fast jobb på sykehus den gangen. Familien flyttet… [Les mer]

0
20.11 2015

Tekst: Stephan Brackmann.  Ellen Schlichting 1984 Cand. Med. 1995 Dr. med. 1994 Styremedlem NGF 1996 Sekretær NGF 1998 Spesialist i Gastroenterologisk kirurgi 1998 – 2000 Styreleder NGF, Forskningsfond NGF 1998 – 2002… [Les mer]

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook